Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Interview med transportminister, Hans Chr. Schmidt (V). Om mulige ændringer af indlysende uhensigtsmæssigheder i havneloven, om at gøre op med overimplementering af EU-regler, om havnenes styrker ved bl.a. at specialisere sig, og om et godt besøg på Aabenraa Havn med dygtige og visionære folk.

Du var transportminister, da arbejdet med den eksisterende havnelov blev igangsat. Nu er du tilbage og har inviteret til drøftelse om evaluering af havneloven. Hvordan vil du gerne fortsætte det gode arbejde med at sikre, at havnene er lig med infrastruktur og mobilitet i verdensklasse?

Det er afgørende, at vi holder fast i vores tradition med at have et bredt og konstruktivt samarbejde med en god dialog. Stærke havne er både en vigtig del af Danmarks infrastruktur og en vigtig vækstgenerator, og derfor skal vi have havnene, virksomhederne omkring og andre interesserenter med i arbejdet med at styrke de danske havne. Det er en fælles opgave.

Nu har jeg inviteret til en drøftelse af en evaluering af havneloven, og så ser jeg frem til at høre både, hvordan Danske Havne og virksomhederne omkring havnene ser på situationen. Det er klart, hvis der er elementer i den eksisterende havnelov, som indlysende er uhensigtsmæssige, og som branchen bredt er enige om, så må vi se på, om vi ikke kan lave dem om.

Du har udtalt, at ”vi skal udnytte, at vi er en nation med mange havne. For hvis du har gods, der bliver transporteret via havnene, så er du altså rigtig godt kørende. Derfor er det vigtigt med gode adgangsveje”. Her er Havnepakke 3 en måde at forbedre havneinfrastrukturen på – hvad er status på Havnepakke 3?

Regeringen er positiv i forhold til en Havnepakke 3. Men sagen er også den, at vi netop har fået præsenteret et kasseeftersyn, der viser, at der er færre penge i statskassen end forventet. Det er selvfølgelig noget, vi som ansvarlig regering bliver nødt til at forholde os til.

Regeringen vil i forbindelse med præsentationen af det kommende finanslovsforslag fremlægge en opdateret vurdering af de offentlige finanser, som baserer sig på regeringens politiske prioriteringer.

Danske erhvervshavne skaber job og vækst i hele landet. Søtransport er det miljørigtige alternativ. Hvordan kan danske erhvervshavne blive bedre til selv at profilere havnenes styrker?

Jeg tror, det handler om både at kigge indad og udad. Havnene skal på den ene side finde ud af, hvad egne styrker er, og samtidig rette blikket udad mod den omkringliggende verden, og se hvor og hvordan styrkerne bedst muligt passer til markedet. Det handler på en gang om at være realistisk, men samtidig også visionær og ambitiøs.

Hvis jeg skal fremhæve et par eksempler, så kan vi tage en havn som Esbjerg Havn, som har haft succes med at satse målrettet på offshore-markedet. Eller en havn som Fredericia, der har åbnet sig mod nye markeder, hvor der nu sejles træpiller til Danmark fra blandt andet USA i store oceangående skibe. Eller Aabenraa Havn, som af vindmøllebranchen er udpeget som en af de centrale havne for udskibning af vindmøller, og som derfor også er med på det net af vindmøllekorridorer i Jylland, som både stat og kommuner er med til at finansiere. Eller Kalundborg Havn, der foruden at være en vigtig udskibningshavn for landbruget med gødning, korn og foderstoffer, har set muligheder for vækst inden for markedet for flydende bulk. Og der er mange andre gode eksempler.

I regeringsgrundlaget skriver I, at regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler. Hvordan vil du som transportminister arbejde for, at danske erhvervshavne ikke har dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter?

Når vi skriver i regeringsgrundlaget, at vi ønsker at gøre op med overimplementering af EU-regler, så er det for at sætte en ny dagsorden. Regeringen ønsker at styrke virksomhedernes konkurrenceevne over for det bureaukrati, som EU-regler nogle gange kan føles som. Havneområdet bliver for eksempel reguleret af mange ministerier, og derfor er det en opgave, vi står sammen om i regeringen.

Denne dagsorden handler om at se realistisk og åbent på, hvor det giver mening, at der er regulering, og hvor det ikke gør. Det handler om at have fokus på, at virksomhedernes konkurrenceevne er afgørende for samfundet.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Den 7. september 2015 besøgte jeg Aabenraa Havn. I Aabenraa har man fokus på de udviklingspotentialer, der er inden for sten, sand, grus, cement, olie samt offshore-konstruktioner og komponenter til vindmøller. Og for at udnytte disse potentialer har havnen et særligt fokus på samspillet med det private erhvervsliv samt en udvikling af infrastrukturen på havnen og i baglandet.

Det er endnu et godt eksempel på, hvordan det er vigtigt at kigge både indad og udad og lægge en klar strategi. I Aabenraa mødte jeg dygtige mennesker med klare visioner for havnens fremtid, og det er min opfattelse, at de danske havne rundt omkring i landet bliver drevet af meget engagerede mennesker, der er optagede af at sikre Danmark et stærkt havneerhverv og vigtige arbejdspladser.

Den 28. september 2015 tager jeg også til Aarhus for at besøge havnen, og det ser jeg frem til.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Hans Chr. Schmidt.jpg
Kilde: Fotograf Jens Astrup

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen