Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Transportminister, Ole Birk Olesen

Interview med transportminister, Ole Birk Olesen (LA). Om at sikre de danske havne også kan konkurrere på det europæiske marked, om vigtigheden af en effektiv logistikkæde for det danske erhvervsliv, hvor havnene spiller en nøglerolle, om de gavnlige synergieffekter, der skabes på havnene som maritime erhvervsklynger og mange inspirerende havnebesøg i 2017. Mød også transportministeren på Danske Havnes Havnekonference til april.

Havnekonference
Mød transportminister Ole Birk Olesen til Danske Havnes Havnekonference 2018, hvor han vil svare på spørgsmål om havnenes transformation. Foto: Niels Hougaard

Der er plads på de blå motorveje, og mere gods af søvejen vil reducere trængsel på vejnettet. I Det Blå Vækstteams anbefalinger anbefales også, at der afsøges initiativer til at sikre mere gods fra vej til sø. Hvordan vil I politisk arbejde med denne anbefaling? Hvilke politiske initiativer, mener du, vil bidrage til at lette trængslen på vejene?

Regeringen har fokus på at sikre mere effektive logistikkæder til gavn for det danske erhvervsliv. Samspillet imellem vej- og søtransporten er i den forbindelse af stor betydning. Det gælder bl.a. i havnene, så godset hurtigt kan komme fra lastbil til skib eller omvendt. Brugerne af godstransport ad søvejen bruger typisk vejtransport på den første og sidste del af rejsen, når godset skal fra A til B. Det er derfor vigtigt, at flaskehalsene på vejnettet reduceres, og derfor ønsker regeringen at fremme nye teknologier på vejnettet og at investere i vejnettet.

Danske erhvervshavne skaber job og vækst i hele landet. Søtransport er det miljørigtige alternativ. Hvordan kan danske erhvervshavne blive bedre til selv at profilere havnenes styrker?

Erhvervshavnene er nok bedre end jeg til at vurdere, hvordan de bedst profilerer sig. Men set fra min stol er erhvervshavnene som logistiske knudepunkter omdrejningspunkt for en række maritime virksomheders aktiviteter, som sammen med erhvervshavnene skaber arbejdspladser lokalt og regionalt. Når jeg har besøgt de danske havne, oplever jeg, at havnene har en stærk erhvervsmæssig profil, der tiltrækker virksomheder, som ønsker at opnå synergieffekterne ved at være en del af den maritime erhvervsklynge, som havnene ofte skaber gode rammer for.

Du har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på havneloven. For de danske havne er det vigtigt, at den nye havnelov sikrer fair konkurrencevilkår ift. vores internationale konkurrenter – herunder også at de danske havnes manøvremuligheder ikke indskrænkes i forhold de andre europæiske havnes vilkår. Hvordan vil transportministeren sikre, at de danske havne står i en fair konkurrence med de europæiske havne?

Jeg er overbevist om, at det nedsatte ekspertudvalg er opmærksom på, at der ikke kun skal sikres forvaltningsmæssig- og konkurrenceretlig klarhed på nationalt plan, men at danske havne også skal have mulighederne for at agere på det konkurrenceprægede europæiske marked. Da ekspertudvalget endnu ikke har afsluttet arbejdet, kan jeg ikke komme nærmere ind på deres arbejde på nuværende tidspunkt, men jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Det er altid spændende at besøge de danske havne, der er meget forskellige i både størrelse og erhvervsmæssigt fokus. Fælles for alle havnene er, at jeg oplever et stærkt engagement blandt ledere og medarbejde med det daglige arbejde på havnene.

 

Den 11. september 2017 besøgte jeg Esbjerg Havn, hvor havneudvidelsen bl.a. var på dagsordenen for besøget. Udviklingen i havnesektoren går hurtigt, hvilket aktiviteterne på Esbjerg Havn understreger. Havnen, der i forvejen er verdens største udskibningshavn af vindmøller, bliver således endnu større i fremtiden. Samtidig har havnen i et samspil med kommunen også ønsket at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde, der giver bedre adgang til havet og til et nyt rekreativt byområde. Det viser, at der kan træffes gode løsninger baseret på fælles interesserer i samarbejdet mellem by og havn. Den flotte udvikling på Esbjerg Havn bygger desuden på, at en række stærke danske havne-, energi-, transport- og logistikvirksomheder bidrager til den positive udvikling på havnen.

Derudover har jeg i løbet af 2017 også besøgt havnene i Aarhus, Aabenraa, Aalborg og Thyborøn.

Mit næste havnebesøg er hos ADP A/S på Fredericia Havn den 12. marts, hvor jeg glæder mig til at se havnen og diskutere, hvordan vi styrker den danske havnesektor fremadrettet.

For mere information. Kontakt erhvervspolitisk konsulent i Danske Havne, Sofie Gravers Jacobsen, på sgj@danskehavne.dk eller 7211 8106

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Læs mere om Danske Havne Havnekonference her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen