Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

istjeneste

Havne beliggende fra Skagen og ned, med undtagelse af havne på vestkysten, betaler en årlig isafgift, der dækker udgifterne for drift af statens istjeneste.

istjeneste
En af statens solgte isbrydere

På Isbrydningsrådets seneste møde d. 15. september 2017 er det vedtaget, at isafgiften for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, forbliver bliver på 0,04 kr. pr. tons gods, der ud- eller indskibes i den pågældende havn.

Isafgiften fastsættes i en bekendtgørelse, som først bliver udstedt senere på året, men afgiftens størrelse kendes allerede nu. Afgiften opkræves inden udgangen af juni 2018.

Afgiften er ikke steget i 2018, da den også var 0,04 kr. i 2017. I 2016 var den nede på 0,02 kr. og højest i 2015, hvor den var 0,07 kr. pr. ton gods.

For mere information, kontakt policy advisor Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen