Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Isbillede - Randers

Havne beliggende fra Skagen og ned, med undtagelse af havne på vestkysten, betaler en årlig isafgift, der dækker udgifterne for drift af statens istjeneste.

På Isbrydningsrådets seneste møde d. 14. september 2018 er det vedtaget, at isafgiften for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019, bliver 0,05 kr. pr. tons fragtskibsgods, der ud- eller indskibes i den pågældende havn.

Isafgiften er fastsat i denne bekendtgørelse. Afgiften opkræves inden udgangen af juni 2019.

Afgiften stiger fra 0,04 kr. i 2018 til 0,05 kr. pr. ton gods i 2019. I 2017 var afgiften 0,04 kr., i 2016 var den nede på 0,02 kr. og højest i 2015, hvor den var 0,07 kr. pr. ton gods.

For mere information, kontakt PA/Policy Advisor Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen