Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Isbillede - Randers

Havne beliggende fra Skagen og ned, med undtagelse af havne på vestkysten, betaler en årlig isafgift, der dækker udgifterne for drift af statens istjeneste.

På Isbrydningsrådets seneste møde d. 26. september 2019 er det vedtaget, at isafgiften der pålægges havnen for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020, beregnes med 0,05 kr. pr. tons fragtskibsgods, der ud- eller indskibes i den pågældende havn.

Bekendtgørelsen bliver udstedt inden for kort tid. Afgiften opkræves inden udgangen af juni 2020.

Afgiften fastholdes fra 2019 til 2020, på 0,05 kr. pr. ton gods.

I 2017 og 2018 var afgiften 0,04 kr., i 2016 var den nede på 0,02 kr. og højest i 2015, hvor den var 0,07 kr. pr. ton gods.

For mere information, kontakt erhvervspolitisk konsulent / executive assistant Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk.

Eller læs mere på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210808

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen