Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nakskov Havn

Billedet viser Jørgen Buhl, havnechef, LollandErhvervshavne – Nakskov Havn
og Rødbyhavn Trafikhavn

Om at have ansvaret for kendte havne med kolossal lokal opbakning, om at have et rigtig godt og produktivt samspil mellem kunder, havne og politikere, om at MHI Vestas Offshore Wind A/S fremover vil producere sine møllevinger til den store ny Vestas V164-8 Megawatt-vindmølle i Nakskov og det store boost, det giver med Femern og Storstrømsforbindelsen og de investeringer i havneudvidelser, der er på bedding.

Hvad er dit ansvarsområde for Lolland Havne?

Som havnechef har jeg det samlede ansvar for alle kommunalt ejede erhvervs-, færge- og fritidshavne i Lolland Kommune.

Som bekendt er Lolland en brofast ø, og i Lolland Kommune er der flere større og mindre havne med vidt forskellige funktioner og forskellig størrelse. Desuden har Lolland Kommune også vigtige havne på Fejø, Femø og Askø.

Fælles for alle havnene er, at de har en kolossal stor betydning for brugerne, uanset om det er en erhvervshavn, færge-, fiskeri- eller fritidshavn. Og det er netop grundet havnenes helt forskellige formål, at vi har så mange og så forskellige havne både i Lolland Kommune og generelt i Danmark.

Der er brug for alle vore havne – men vi behøver naturligvis ikke alle have containerlinjer til Fjernøsten.

Den primære opgave for mig er at medvirke til en positiv og dynamisk udvikling af erhvervshavnene, som er Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn. Det er begge kendte og værdsatte havne, som er vigtige for erhvervslivet og skibsfarten. At begge havne også har en fortid som værftshavne er måske mindre kendt, men især Nakskov Skibsværft, som blev etableret af ØK’s stifter H. N. Andersen i 1919, har haft en enorm betydning.

Måske er det værfternes store betydning, der er en del af forklaringen på den stærke positive interesse for havnene.

Hvem er dine nøglemedarbejdere i havnene?

Vi har på havnene en god sammensætning af yngre og lidt ældre, erfarne medarbejdere. Samlet set giver det et godt hold af gode loyale kolleger.

I Rødbyhavn Trafikhavn har Torben Christiansen i mange år udfyldt rollen som havnemester, ligesom Tummas Juul har denne funktion i Nakskov. To solide og stabile medarbejdere som har sikret en god kontinuitet i løsningen af havnefunktionerne og medvirket til at sikre en god afvikling af de løbende havneopgaver. Men de er også rigtig godt hjulpet af dygtige medarbejdere, som er indstillet på at gøre alt, hvad de kan, for at opgaverne bliver løst hurtigt og gnidningsfrit.

Hvad kan andre havne lære af Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn?

Hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting, som jeg tror, andre havne kan lære af erhvervshavnene på Lolland, så må det være det rigtig gode samspil, der er mellem virksomhederne på havnen på den ene side og politikere, kommune og havn på den anden. Et samspil, der bygger oven på den imponerende opbakning fra befolkningen og forståelse for havnenes betydning, som er i havnebyerne.

I øvrigt tror jeg, at alle havne kan lære meget af at se på, hvad kollegahavnene gør. Men ingen havne er ens, og udfordringerne er helt forskellige. Det må vi som havne også forstå for at få udbytte af det gode samarbejde, der er mellem havnene.

Hvad gør dit job allerbedst?

Den afvekslende hverdag sammen med egne medarbejdere og de mange andre personer, som også har deres liv på havnen.  Vores samarbejde og glæden ved at vi i fællesskab opnår gode resultater, også i situationer hvor vi nogle gange møder lidt bøvlede vilkår eller har modstridende interesser.

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

For Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn er vi i den heldige situation, at vi som konsekvens af de store infrastrukturprojekter med Femern-tunnelen og Storstrømsforbindelsen er udsat for et markant interesse ”boost”. Det gælder også, uanset de svingende signaler vi får om tidsplanerne for projekterne.

Vi kommer i starten af 2016 til at afslutte vores arbejde med strategi- og masterplaner for vores erhvervshavne i Nakskov og Rødbyhavn. Samtidig har vi en god udvikling i vore basisforretninger og tror på en pæn fremgang i de kommende år.

Det betyder også, at vi i det kommende år har fået mulighed for at gennemføre nogle særdeles vigtige investeringer for havnenes fremtid. Herunder en stor investering i Nakskov, hvor en samlet dybhavnskaj på 354 meters længde med et tilhørende godt og meget anvendeligt havneareal vil stå klart i slutningen af september 2016.

Endelig vil jeg nævne, at vi i forbindelse med Nakskovs 750 års Byjubilæum får en perlerække af spændende arrangementer gennem hele sommeren. Det kommer naturligvis også til at præge havnen, og vi ser frem til at modtage en masse glade gæster.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Små og store overraskelser hører til dagens orden på en havn. Men den sidste virkelig uventede og meget glædelige overraskelse fik vi i foråret 2015, hvor det blev offentliggjort, at MHI Vestas Offshore Wind A/S fremover vil producere sine møllevinger til den store ny Vestas V164-8 Megawatt-vindmølle i Nakskov.

Det er en fantastisk spændende opgave, som allerede er i sin spæde opstart, men som gennem det kommende år vil blive lagt i faste rammer og give nogle helt nye perspektiver for Nakskov Havn.

Fakta om Lolland Havne

Godmængde 2014
Nakskov Havn 400 t. tons
Rødbyhavn Trafikhavn 150 t. tons
Samlet 550 t. tons

Vanddybde
Nakskov Havn 8,5 meter
Rødbyhavn Trafikhavn 5,0 meter

Havnebestyrelse:
Politisk valgt:
Formand Jens Erik Kistrup
Næstformand Steffen Rasmussen
Hans Ole Sørensen
Thomas Bo Østergaard
Erik Kjeldgaard

Tilforordnet:
Henrik Kleis (Delacour)
Michael Svane (Dansk Industri)
Christina Hedemark Jensen (Brugerne)
Ernst Frederiksen (medarbejderne)

her.

http://www.nakskovhavn.dk/

Billede af Jørgen Buhl kan hentes her.
Billede af Nakskov Havn kan hentes her.

Kilde: LollandErhvervshavne

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen