Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Luftfoto Holstebro-Struer Havn

Jørgen Jensen, direktør i Struer Kommune, præsenterer Ugens Havn

Jørgen Jensen, Holstebro
Billedet viser Jørgen Jensen, direktør i Struer Kommune

Jørgen Jensen, direktør i Struer Kommune, præsenterer Ugens Havn. Om at arbejde benhårdt på at undgå de sorte skyer, der truer de vestlige limfjordshavne med en vanddybde på 4 meter, om at finde alternative godstyper og lokke flere turister til området

Hvad laver du på Holstebro-Struer Havn – hvad er dit ansvarsområde?

Mit ansvarsområde er det helt overordnede.  Jeg er en ud af tre direktører, hvor jeg har ansvaret for både teknik og miljø, kultur og fritid samt borgerservice. Holstebro-Struer Havn er så et af de mange områder, jeg har ansvaret for. Den daglige drift tager min havnechef, Lars Brodersen, sig af, hvor jeg er bindeled mellem bestyrelsen og havnen.

På den måde er vi også en lidt sjov havn. Vi er jo to kommuner, der er fælles om Holstebro-Struer Havn. Det er et paragraf 60 selskab. Vi har kommunalt fælleskab med en bestyrelse, der består af stort set de samme mennesker. Holstebro-Struer Havn er jo også både en trafikhavn og en stor lystbådshavn. Så vidt jeg er orienteret, er det faktisk Limfjordens største lystbådehavn.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Hvis vi taler lystbådehavn, så har vi haft en fremgang af gæster i år, som er meget positivt for lystbådshavnen.

Med hensyn til trafikhavnen,  der går det desværre lige modsat. Så der kan jeg mest pege på Colas. Der er en positiv udvikling i Colas fremgang. Cola har stenmel og skærver til deres asfaltproduktion, og de har ekspanderet en del. Det betyder bl.a., at de har lejet flere arealer, hvorfra de så peu  à peu henter deres lager.

Hvad er dine forventninger til fremtiden i forhold til havnen?

Mine forventninger til lystbådehavnen er, at den bliver ved med at køre sit eget løb. Vi har moderniseret en del på det sidste, så der burde det bare være derudad.

Men over trafikhavnen hænger der nogle sorte skyer.

Den væsentligste årsag handler om, at de tre olieselskaber har opsagt deres aftale med trafikhavnen. Vi har haft tre olieselskaber inde, hvor vi har tankanlæg, som vi administrerer, og de kommer med deres olieskibe og losser, og vi udleverer det retur, når de skal distribuere det i området.

Den første sagde op for to år siden og de sidste to her til sommer. Og det er rigtig skidt, når de stod for 30-40 procent af vores omsætning.

Den helt store udfordring er, at vi kun har fire meters vanddybde. Det er en af årsagerne til, at olieselskaberne har opsagt aftalen. De kan simpelthen kun sejle ind med ¾ af deres kapacitet.

Colas er også nødt til at omlaste deres skibe med skærver i Thyborøn Havn.

Derfor er det vigtigt, at vi får en dybde på minimum fem meter. Den forrige regering afsatte 700.000 kr., så Kystdirektoratet kunne udarbejde en kortlægning af Limfjorden. Og den er der nu kommet tal på.

I Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne ser vi så nu på, hvad vi skal gøre. Vi har også selv fået udarbejdet en analyse, og den siger klart, at hvis vi skal overleve, så skal vi uddybe. Ellers går det den anden vej.

Det er bestyrelsen også meget optaget af. Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet nogle analyser, der ser på, hvad vi eventuelt kan  få ind af alternativt gods til olien. Vi skal også huske at gøre opmærksom på, at havnen er en stærk konkurrent til lastvognstrafik.

Det er det, vi også kæmper for.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Det var desværre ikke uventet, at olieselskaberne sagde deres aftale op her over sommeren. Med tanke på, at vi jo mistede det ene for to år siden, var det ikke uventet, at de to andre også valgte af stoppe. Vi er også nødt til at se på hele organisationen, når der ikke kommer så mange indtægter ind. Så den del er vi også nødt til at se på.

Nu er vi så i gang med at se på, hvad vi kan finde på af alternativer, hvor der er en niche, vi kan byde ind på.

Hvad gør dit job allerbedst?

Det er når de sorte skyer forsvinder. Det gode er jo, at lystbådehavnen kører godt, og at der er en del aktiviteter på havnen. Vi har haft en del frivillige, der har lavet noget, der hedder Struer sommer event. Her har der været aktiviteter over sommeren, helt på frivillig basis. De startede sidste år, og det er nok en af grundene til, at vi har haft flere gæstesejlere i år, fordi de har været så aktive på havnen – for at lokke turister til.

Faktaboks

Størrelse (m2): Et samlet landareal på 187.326 m2 – heraf er udlejet 76.500 m2
Kajlængde: En samlet kajlængde på 800 m
Omsætning: 5.609.000 kr. i 2014
Godsomsætning: Over kajerne i 2014, 167.000 tons fordelt på 93 skibe
Antal virksomheder etableret på havnen: Ca. 10
Anløb – hvad er der flest af? Skærver til asphalt produktion og foderstoffer til DLG

http://www.struerhavn.dk/

Luftfoto Holstebro-Struer Havn

Billede af Jørgen Jensen kan hentes her.
Billede af Holstebro-Struer Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Holstebro-Struer Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen