Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kalundborg Havn set fra oven. Foto: Kalundborg Havn
Kalundborg Havn set fra oven. Foto: Kalundborg Havn

De mange store byggerier i Kalundborg giver betydelige jordmængder, der skal bortgraves og fjernes fra byggepladserne. I den anledning sejles op til 150.000 tons jord fra Kalundborg Havn til Masnedø ved Vordingborg.

Det er faktisk en rigtig god idé at sejle jorden til Masnedø, for hvis man i stedet fragtede det på lastbiler, ville det alt i alt betyde cirka 5.000 ekstra lastbiler på vejen til Vordingborg, og 5.000 ekstra tilbage igen.

I stedet bliver de 150.000 ton jord udskibet fra kaj 5 i Østhavnen.

Den første sending på cirka 4.200 tons er blevet lastet ombord på skibet Rix Munte i dag. Herefter vil skibe på samme størrelse den næste måneds tid eller mere sejle i pendulfart non stop, indtil hele volumen er flyttet. Det forventes at være overstået omkring den 6.-7. oktober.

Det er M.J. Eriksson, der står for landtransporten frem til kajen, mens Baltic Shipping Company står for lastning og sejlads.

Ved Masnedø er der et nyttiggørelsesprojekt med plads til lidt over 1 mio. m3 jord. Det er M.J. Eriksson, der i samarbejde med Norrecco står for modtagelsen og indbygningen af jord og andre restprodukter.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen