Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Formand Uffe Steiner Jensen træder tilbage som formand og bestyrelsesmedlem på Danske Havnes generalforsamling 3. april. Det er blevet til 16 år på posten

Uffe Steiner Jensen
Formand Uffe Steiner Jensen

Da Uffe Steiner Jensen første gang afleverede mundtlig beretning ved generalforsamlingen i år 2000, var nøgleordet ”forretningsudvikling”. Det bliver det med sikkerhed også, når beretningen afleveres på Danske Havnes generalforsamling den 3. april.

Er der så ikke sket noget i de mange år?

Jo, næsten alt er fuldstændig forandret, og begrebet forretningsudvikling i havnene af i dag, er langt mere omfattende.

I 2000 trådte en ny havnelov i kraft og havnene var opdelt i tre foreninger. Statshavnene var på vej til at blive kommunale virksomheder, og nogle havne organiserede sig som kommunale aktieselskaber. Men organisationen var stadig nærmest som ”et skib på land”. Det var det skibsnære, som de nye havneadministrationer kastede sig over, både i trafikhavne og fiskerihavne.

Tonen fra Sammenslutningen af danske Havne, som Danske Havne hed dengang, var samarbejde med så mange som muligt, og til foreningens bestyrelse udpegede de største partier medlemmer efter partiernes størrelse. Hovedopgaven frem til generalforsamlingen i 2002 var at samle alle havne i en organisation, og det lykkedes meget flot, med Uffe Steiner Jensen for bordenden.

I løbet af 00’erne bliver opgaverne for Danske Havne mere internationale – terrorsikring, skibsmaling, Erika I og II førte til udpegning af nødhavne og EU krævede gennemsigtighed, konkurrence og stop for statsstøtte. Det sidste gør EU stadig. I Danmark lykkedes det gradvist Danske Havne at kaste åget som myndighed, både fordi havnene mest af alt var blevet virksomheder, og fordi det er svært at pleje kundeforhold, når man samtidig er myndighed.

I den samme årrække udvikler Danske Havne stadig begrebet forretningsudvikling, og begynder at arbejde på ændringer af havneloven. Havne skal i højere grad kunne bidrage til kundernes og egne forretningsmuligheder. Danske Havne var præget af grundige debatter om strategi og ny service til medlemmerne. Danske Havne får de sidste ”løse havne” som medlemmer og repræsenterer 99 % af gods over kaj. Det gør Danske Havne stadig.

”En organisation skal være der, hvor medlemmerne er”, har Uffe Steiner Jensen udtalt. Medlemmerne bliver i 00,erne mere og mere kommercielle i deres strategi og drift, men også stadig mere begrænsede i de opgaver, som kommunalt ejede virksomheder må udføre. De bånd blev for snævre, og godt hjulpet af den store politiske bevågenhed, som havnene har opnået, fik det maritime Danmark i 2012 en ny havnelov. Igen var Uffe Steiner Jensen med til at samle hele branchen om en fælles accept af de nye regler.

Men også visionen ”Danske Havne taler for alle havnene” kan blive slidt. Det kneb med sammenhold og store medlemmer overvejede udmeldelse. I den situation satte bestyrelsen organisationen på en brændende platform, endevendte vedtægter og principper og vedtog i fuld enighed de nye principper for brancheorganisationen – selvstændig brancheorganisation, mindre bestyrelse, bredere repræsentation af kompetencer og mere vægt på havnenes forretningsudvikling.

I medvind som modvind har Uffe Steiner Jensen stået ved roret gennem 16 år. Nu skal nye kræfter tage over.

Danske Havne holder reception for Uffe Steiner Jensen torsdag den 27. marts kl. 14 – 16, Weidekampsgade 10, København. Alle er meget velkomne.

Tom Elmer Christensen
Sekretariatschef
Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen