Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Næstved Havn

Jesper Møller

Som følge af Vederlagskommissionens arbejde opstår der en kløft mellem de honorarer, som tildeles til bestyrelsesmedlemmer og formanden i de kommunale selvstyrehavne.

Vederlaget for bestyrelsesformænd ændres til at følge den generelle udvikling på det offentlige arbejdsmarked, mens vederlaget for menige bestyrelsesmedlemmer til stadighed følger betingelserne for tjenestemænd i staten.

I Næstved Havn medfører denne ændring ikke alene, at bestyrelsesformanden oplever en vederlagsstigning på 31,4 %, ændringen medfører også, at formandens vederlag kan stige i et hurtigere tempo end vederlagene i den resterende bestyrelse. Det er engangsstigningen i vederlaget og de forskellige tempi, der skaber en kløft.

I forbindelse med ændringen af honorar til bestyrelsesformænd udtaler Havnedirektør i Næstved Havn, Jesper Møller Petersen: ”Det forekommer mig besynderligt, at man ikke har éns aflønningsregler for formanden og de resterende bestyrelsesmedlemmer. For formanden er der kommunale retningslinjer, mens der er statslige retningslinjer for den resterende bestyrelse.”

Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet vil for indeværende ikke foretage sig noget i sagen. Ministeriets beslutning begrundes i, at vederlagssatser er en del af det forberedende arbejde op imod revisionen af Havneloven.

”Det kunne være rart, at man kigger på en forenkling af det offentlige lønsystem” udtaler Havnedirektør, Jesper Møller Petersen, og tilføjer: ”Lønsystemet er i forvejen gennemreguleret og yderst bureaukratisk. Og det gør det ikke mindre bureaukratisk, at bestyrelsen har to forskellige lønsystemer og reguleringsmetoder der skal holdes styr på.”

Sidste år oplevede vi 4 automatiske lønreguleringer på forholdsvis små beløb (10-40 kr. pr. mdr. pr. medarbejder). Disse små stigninger er ikke proportionelle med den administrationsbyrde de forsager” afslutter Jesper Møller Petersen.

For mere information kontakt Danske Havnes juridiske hotline, ved Frans Bennetsen, advokat hos Kirk, Larsen & Ascanius her

Eller kontakt Jonatan Sandager Hansen, Kommunikationskonsulent hos Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen