Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

”Virksomhederne har svært ved at navigere internt i kommunerne og i det danske erhvervsfremmesystem,” citat fra KL’s oplæg til erhvervskonferencen den 24. august 2015. Danske Havne, Aalborg Havn A/S og Business Aalborg diskuterer kommunerne som samarbejdspart og myndighed for havnens og byens udvikling.

Danske Havne benytter gerne enhver lejlighed til at gøre opmærksom på, at havne er erhvervscentre, ja de væsentligste erhvervsområder i mange byer. Det er havne blandt andet i kraft af evnen til at styrke klyngedannelsen om en maritim kerne samtidig med, at det er oplagt for virksomheder med store transport- og logstikopgaver at placere sig på havnen. Men der er stadig rum for forbedring.

Kommunerne yder en erhvervsfremmeindsats over for nationale og internationale virksomheder, som i langt større udstrækning kan inkludere havnene. Det er Danske Havnes påstand, at et tættere samarbejde mellem kommune og havn om at forbedre konkurrenceevnen kan styrke både havnens og byens udvikling.

KL tager os på ordet ved at invitere havnene med på årets Erhvervskonference. Det er mandag den 24. august 2015 fra kl 9.30 i Aarhus. Ud over havnevinklen er der lagt op til mange andre spændende oplæg og diskussioner, hvor kommunernes erhvervsindsats bliver sat under lup og udfordret. Se hele programmet og tilmelding her.

Vær opmærksom på, at der er tilmeldingsfrist den 28. juli 2015.

KL logo.jpg

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen