Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske havne indgår i flere erhvervsklynger, men havne er også nøglen til at udvikle andre lokale styrkepositioner

De danske havne er centrale transportcentre, men indgår i højere grad som lokale erhvervscentre. Danske Havne udvikler forbedret redskab til at analysere havnes erhvervsøkonomiske betydning, klyngepotentiale og hvordan havne kan stimulere lokal erhvervsudvikling.

Havne indgår for det første i Danmarks næststørste erhvervsklynge: Transport og logistik. For det andet spiller havne en væsentlig rolle ved at styrke og udvikle Danmarks maritime klynge. Men havne spiller en tredje rolle, da havne også har andre klynger i baglandet.

Der ligger et stort potentiale i at kortlægge klyngepotentialer og udbygge lokale styrkepositioner. Derfor arbejder mange havne på at analysere det lokale erhverv og etablere klynger, der styrker lokal aktivitet og sikrer arbejdspladser. Netop lokale forskelle gør, at der ikke satses på det samme.

European Cluster Observatory har kortlagt 30 danske klynger. Det er muligt at få op til 3 stjerner i kategorierne: størrelse, specialiseringsgrad og klyngefokus. Der er gode muligheder for at øge arbejdet i de danske klynger, der kun har mellem 1 og 2 stjerner. Størrelse er en naturlig udfordring for et lille land som Danmark, men lokalisering af specialer og fremme af vækstmuligheder i klynger bør stræbe efter de 3 stjerner.

Danske Havne arbejder aktivt med at synliggøre havnes mange kontaktflader og har derfor en oplagt rolle som facilitator af klynger. Danske Havnes opdaterede analyseredskab forventes færdigt sidst på året i forbindelse med projektet:Havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling II. Gode eksempler på etablerede klynger i havne er Djurs Windpower, full service fiskerihavnen i Skagen og Esbjergs styrkeposition inden for vind og offshore.

Se de 30 klyngepotentialer for Danmark her (opret hyperlink til notat i Global Site under nyheder – ”Star Clusters in Denmark”.

Læs analyse af Danmarks maritime klynge her.
Læs mere om indholdet i klyngerne på European Cluster Observatory her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne

 

Graf - ansatte i klynger.jpg
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra European Cluster Observatory

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen