Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

konference-2017_skib-og-spor
konference-2017_containere-og-spor
Kilde: Jesper Blæsild

En bedre kobling af vejgodstransport med sø- og banetransport kan være med til at reducere trængsel, ulykker og slitage på vejnettet. ADP A/S sætter fokus på denne kobling på en stor national konference den 9. marts 2017 med temaet multimodalitet.

Nils Skeby, CEO i ADP A/S udtaler: ”Vi går forrest med en national konference om koblingen af transportformer, fordi vi kan se et stort potentiale i afhjælpning af trængslen på de danske motorveje ved at koble vejgodstransport med andre transportformer. Mange virksomheder har fokus på effektivt at få transporteret varer og gods rundt, men mobiliteten på de danske veje er under pres på grund af trængsel. Derfor sætter vi nu fokus på at øge mobiliteten gennem koblingen af transportformer til gavn for virksomheders vækst og konkurrenceevne.

På konferencen vil der bl.a. være oplæg fra Anders Hvid, fremtidsforsker og co-founder af Dare Disrupt, der vil sætte fokus på koblingen af transportformer under nye rammer som selvkørende lastbiler, droner og 3D print, og Jens Bjerrisgaard, koncernchef fra Semler Gruppen A/S, der sætter fokus på, hvad 3D print vil gøre ved bilindustrien og transporten af færdigbyggede biler.  Også Anne Steffensen, direktør i Danmarks Rederiforening er at finde blandt oplægsholderne, og vil belyse Rederiforenings indsats for at sikre en bedre kobling af både sø, bane og vej til godstransport til gavn for samfundet.

Danske Havnes direktør, Bjørn B. Christiansen, er blandt paneldeltagerne i den afsluttende debat sammen med Erik Østergaard, direktør i DTL, Anne Steffensen, direktør i DRF og Jan Wildau, sekretær i Dansk Banegods og Vice President i Deutsche Bahn. Debatten vil kredse om, hvorfor det skaber samfundsværdi at optimere koblingen mellem sø, bane og vej-nettet.

Det er helt rigtig set af ADP A/S, at vi skal have større fokus på koblingen af transportformerne og ikke mindst samle alle kræfterne for at finde holdbare løsninger. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en svær øvelse. At få mere ad sø-vejen og smidigt få godset på bane er ikke nogen let øvelse. Pris, tid og administrativt bøvl spiller en enorm rolle. Men der er eksempler på, at man godt kan flytte gods fra vej til sø, når man går meget konkret til værks. Det handler ikke kun om at hæve afgifterne på vejtransport eller om at lave en kommunikationsindsats eller andre små tiltag. Det handler om, at man laver en samlet pakkeløsning og forener kræfterne. Så det tror jeg faktisk på, at vi skal gøre. Og derfor ser jeg også frem til ADP A/S’ konference, der netop løfter den agenda og samler de mange interessenter, der skal til”. Afslutter Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne.

Konferencen vil være under skarp ledelse af journalist Ask Rostrup.

Se programmet for konferencen her og link til tilmelding: www.dmtc-as.dk/om-dmtc/multimodal-konference

 

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen