Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (1)

Korsør byder igen i år velkommen til alle, der vil bidrage med input og debat om muligheder og udfordringer for det maritime Danmark.

I uge 34 omdanner Korsør by, havn, flådestation, marina mv. til et landsdækkende folkemøde med fokus på det maritime.

Et fokus, der gælder både underholdning, kultur og historie og ikke mindst debatter og andre aktiviteter om alt fra uddannelse, miljø, klima, teknologi, erhvervsfremme, fødevarer, bæredygtighed etc.

Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde er lokalt forankret i Korsør, men nationalt og global i sit fokus på potentialer og udfordringer i de maritime erhverv og beslægtede om- råder.

Det er ambitionen at blive en naturlig ankerplads for dialog, debat og nytænkning, som bidrager til kendskab og maritim erhvervsfremme. Folkemødet skal samtidig under- støtte og udbrede maritim kultur og historie.

Det Maritime Kultur- og folkemøde er både nyt og gammelt. Nyt, da politiske debatter med fokus på udvikling, uddannelse, erhvervsfremme etc. er fra 2018, og gammelt, da folkemødet bygger på en mangeårig tradition i Korsør om at afholde årlige maritime kulturdage.

Det Maritime Kultur- og Folkemøde kan ses som et naturligt næste skridt i udviklingen af Korsørs maritime kulturelle aktiviteter. I 2019 er det målet at etablere Det Maritime Folkemøde i Korsør som et nationalt folkemøde. Det skal ske ved at tiltrække aktører og deltagere også uden for Slagelse Kommune, nærområdet og Region Sjælland og ved også at have et nationalt og internationalt fokus på debatter og arrangementer.

Sidste år var de fleste debatter og aktiviteter til folkemødet arrangeret i regi af Det maritime Kultur- og Folkemøde. I år åbner vi op for, at maritime interessenter også kan del- tage med egen stadeplads til debat, events og andre aktiviteter. Der vil også blive en eller flere centrale debatscener det vil være muligt at booke plads på.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen