Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Tine-foto

Vi er bagud i forhold til andre EU-lande, og det plejer vi ikke at være. Danske Havnes direktør er er bekymret og har en appel til Christiansborg

Danske Havnes direktør med en klar opfordring:

”Torsdag den 25. februar deltog jeg som en af en række oplægsholdere i Folketingets høring om Power-to-X-teknologien, der kan maksimere udnyttelsen af den grønne strøm, der produceres af havvindmøllerne og omdanne den til klimavenlige, CO2-neutrale brændstoffer som ammoniak, brint og brintbaseret diesel. Det er en stor eksportmuligt for Danmark, hvis vi i fællesskab formår at udnytte denne løfterige teknologi”, siger direktør Tine Kirk Pedersen.

På høringen gik igen hos flere oplægsholdere, at der ingen tid er at spilde. Danmark skal bare se at komme i gang. Mads Nipper fra Ørsted formulerede det sådan, at vi ikke har mere tid, Danmark skal prioritere nogle flagskibsprojekter. Og Lars Aagaard fra Dansk Energi stemte i med samme melodi; vi skal flytte fødderne i en fart.

Tine Kirk Pedersen fortsætter:

”Jeg selv fremhævede de danske havnes nøglerolle som nødvendige, infrastrukturelle omdrejningspunkter for hele den førende danske satsning på offshore vind – både som produktionssteder, afskibningssteder og servicehavne.

Danmark var først i verden med havvindmøller for 30 år siden, og vi har fortsat en styrke- og førerposition. Men at fastholde den, både for arbejdspladserne, klimaet og vækstens skyld, kalder på politisk handling. Havnene kan ikke løfte det alene sammen med en kommune. Statslige investeringer skal med og de skal prioriteres.

Folketinget skal om nogle uger i gang med at forhandle regeringens plan for grøn mobilitet.

Her har vi i Danske Havne spillet ind med vores forslag til en række nødvendige investeringer i de danske havne og arealer rundt om. Noget af det kan syne småt og lokalt. Men fælles er det, at de er nødvendige for at fastholde Danmarks styrke på det vilde og vigtige vækstområde, der spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Og for indfrielsen af de klimamål, Folketinget er enige om, at vi skal nå om kun ni år.

Så det haster lidt. Kom nu i gang, politikere! Vi er bagud i forhold til andre EU lande, og det plejer vi ikke at være.

I Danske Havne er vi klar med råd og dåd og masser af optimisme. For det blå Danmark ønsker en grøn fremtid. Og sammen kan vi nå det. Hvis vi vil”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen