Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Statsforvaltningen omstøder en afgørelse, hvor kommunen har erklæret formanden for en havnebestyrelse for inhabil.

Statsforvaltningen har udtalt, at en kommunal selvstyrehavn er en sådan særlig forvaltningsmyndighed, der ikke kan betragtes som en del af den kommunale enhedsforvaltning. Havnebestyrelsen har således ikke status af fast udvalg under kommunalbestyrelsen, men er en selvstændig juridisk enhed.

Det ligger uden for Statsforvaltningens kompetence at tage stilling til inhabilitet i en selvstyrehavn, idet vi ikke fører tilsyn med selvstyrehavne.

Det forhold, at kommunalbestyrelsen har en række styringsmæssige beføjelser over for selvstyrehavnen kan ikke føre til, at kommunalbestyrelsen har kompetence til at træffe afgørelse om inhabilitet i selvstyrehavnen efter forvaltningslovens § 6, stk. 2.

I forlængelse af, at kommunalbestyrelsen ikke er kompetent til at træffe afgørelse om inhabilitet i selvstyrehavnen, har den kommunale forvaltning heller ikke haft kompetence til at træffe afgørelse herom på vegne af kommunalbestyrelsen.

Statsforvaltningens afgørelse kan findes på deres hjemmeside og i PDF

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen