Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Virksomhederne er mere tilfredse med kommunerne. Kommunalpolitikerne vil erhvervslivet. Havnen kan blive et endnu bedre kort for kommunerne. Samarbejde mellem havn og kommune kan nemlig hjælpe din kommune op ad DI’s barometer for, hvor erhvervsvenlig kommunen er.

DI offentliggjorde i begyndelsen af september sin årlige måling af det kommunale erhvervsklima. Generelt er virksomhederne mere tilfredse med de vilkår og den service, de møder i kommunerne. 54 pct. er tilfredse i 2014 mod 51 pct. i 2010. Kun 17 pct. er utilfredse mod 20 pct. i 2010. Der er altså stadig rum for forbedring.

Havnekommuner er pænt placeret, men ikke i top. I toppen ligger 3 kommuner på den jyske hede. Kommuner langs motorveje har bevæget sig i positiv retning. Hvordan bliver havnekommuner bedre placeret?

DI’s undersøgelse peger blandt andet på, at det er vigtigt, at kommunen vil virksomhederne og systematisk arbejder med erhvervsklimaet. Et godt erhvervsklima er kendetegnet ved tæt dialog mellem virksomheder og kommune.

Havne bidrager til den dialog. Ofte vil havnen være særlig nye virksomheders første kontakt, når de ønsker at etablere sig og bidrage til vækst og arbejdspladser i kommunen. Dialogen og samarbejdet mellem havn og kommune spiller derfor en væsentlig rolle.  Et tættere samarbejde mellem kommuner og havne kan bidrage positivt til kommunernes erhvervsklima. Her ligger bolden også hos kommunen. Kommunerne kan i langt højere grad bruge havnene i deres markedsføring af erhvervsmulighederne.

En del af forklaringen skal også findes i havnens dna. Havne er logistik- og erhvervscentre beliggende i bykernen. Adgangsforhold er derfor en konkurrenceparameter. En parameter, der også slår igennem i DI’s erhvervsbarometer, hvor der er fokus på adgangen for medarbejdere og varer fra landsiden. Mange havne ligger by- og stationsnært, så det er let for ansatte i virksomhederne at komme frem. Adgangsforholdene er generelt gode, men særlig for godstransporten kan de blive bedre. Derfor har Danske Havne en række ønsker til staten og kommunerne til mindre infrastrukturprojekter, der kan lette adgangen til havnen fra landsiden. Fra vandsiden, hvor varerne kommer og udskibes, er der ingen kø. Derfor handler det om at udnytte den konkurrenceposition, der er i mange havnekommuner for at udvikle erhvervsområdet i og omkring havnen.

Fakta

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2013, er gennemført ved, at 5.690 danske virksomheder inden for Dansk Industris brancher, bl.a. produktion, transport, engroshandel og service, har svaret på en række spørgsmål.
  • De har blandt andet vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed, de kommunale rammevilkår og andre helt specifikke erhvervsvilkår som fx skattetryk, kommunal sagsbehandling, arbejdskraft, infrastruktur, image m.v.
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 i undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens mv.
  • 96 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. To mindre kommuner, Læsø og Fanø, indgår ikke.

Læs mere om undersøgelsen her.

For mere information kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

DI Logo.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen