Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kilde: Forum for mindre havne - august 2018
Kilde: Forum for mindre havne - august 2018

21 havnedirektører- og chefer og Danske Havne havde sat i hinanden stævne til 24 timers seminar i Korsør Havn. Søfartstyrelsen mødte op til dialog om lodsning og den Blå Vækstplan, derudover blev der også drøftet oplandsanalyser og mere godt samarbejde på tværs af Danske Havnes medlemskreds. 

Dag 1 bød på rundvisning på Korsør Havn af Havnedirektør, Jimmi Jørgensen. Jimmi kunne blandt andet berette om den forudgående weekends maritime folkemøde, der fandt sted på Korsør Havn og blev en stor success. Dermed var var havnens maritime kulturdage i år blevet udvidet til også at dække oplæg og debatter om Det Blå Danmarks betydning for vækst og beskæftigelsen i hele Danmark.

Michael Stie Laugesen, stifter af Solutions4Innovation, holdt oplæg om, hvor og hvordan “non-core-ports” kan søge tilskud fra EU. Når havnene modtager tilskud til forbedringer af deres infrastruktur etc., er det investeringer, der kommer både kunder og samfund til gavn.

Danske Havnes oplandsanalyser, der udarbejdes for medlemmerne var også på programmet. Værdien af, at medlemmerne kan vise, at de som havne genererer op mod 10 procent af den lokale beskæftigelse, er stor. Oplandsanalyserne kan bruges, når der skal skabes øget synlighed om havnenes værdi. Det kunne være i forbindelse med valgdebatter ved det kommende folketingsvalg, der løber af stablen senest den 17. juni 2019.

Søfartsstyrelsen og netværk

Dag 2 stod i Søfartsstyrelsens tegn. Vicedirektør, Jakob Ejlers og specialkonsulent, Rasmus With fra Søfartsstyrelsen åbnede dørene for en formiddag med drøftelse af blandt andet lodsloven. Her gjorde Danske Havnes medlemmer opmærksom på, at det efter liberaliseringen af markedet ikke er helt åbenbart, at der faktisk er opstået den reelle konkurrence, der oprindeligt var formålet med liberaliseringen. Det er vigtigt, at alle havne – store som små – fortsat har adgang til god lodsservice til fornuftig pris. Denne orientering fra medlemmerne af Danske Havnes Forum for mindre havne tog Søfartsstyrelsen til efterretning.

Der blev også drøftet, hvordan danske havne kan bidrage til og deltage i implementeringen af den maritime vækstplan.
Endeligt var medlemmerne af Forum for mindre havne enige om, at Danske Havnes netværk og temadage skal styrkes, og at der skal mere samarbejde på tværs af medlemskredsen.

Således beriget tog 21 havnedirektører og chefer retur. Næste møde i Forum for mindre havne vil finde sted primo 2019.

For mere information kontakt Sofie Gravers Jacobsen, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen