Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

KP Mehlsen, Key Account Manager på Grenaa Havn A/S, præsenterer Ugens Havn

KP Mehlsen på grund ved nye haller (1) (1)
Billedet viser KP Mehlsen, Key Account Manager, Grenaa Havn A/S
på grunden ved de nye haller

KP Mehlsen, key account manager på Grenaa Havn A/S, præsenterer Ugens Havn. Få mere at vide om, hvordan det er at arbejde på en havn, der er med til at skabe arbejdspladser til 2.100 personer, om at være med til at sætte 111 havvindmøller op, og være klar før kunderne kommer.

Hvordan vurderer du Grenaa Havn A/S’ betydning?
Jeg vil gerne vende det anderledes. Vi er alle inde over meget. Vi har fx for nyligt fået udarbejdet en oplandsanalyse, der viser, hvor vigtig havnen er for lokalområdet. Vi har 40 virksomheder på havnen, og de virksomheder har ca. 1.200 personer ansat. Men som oplandsanalysen viser, så er den indirekte effekt af virksomhederne 2.100 personer. Det er en god måde at vise samfundet, hvor vigtige havne er for erhvervsudviklingen og for jobskabelsen i områderne.

Ser vi over på skattebetaling, så udgør de personer og de virksomheder, der er tilknyttet, 29 procent af kommunens skatteindtægter. Det siger godt nok også lidt om, at havnene har en vis betydning for lokalområdet.

Hvad gør dit job allerbedst?
Vi har været igennem en fantastisk udvikling her på havnen. Vi var så heldige at få Anholt havvindmøllepark. Anholt havvindmøllepark betød, at vi fik sat 111 havvindmøller op uden for Grenaa Havn A/S. Det betød en masse for området. Lokalområdet fik fx 330 ekstra beskæftigede, og det gav omsætning til de lokale virksomheder. Faktisk en omsætning i størrelsesordenen ca. 450 mio. kr.

Det var ret fantastisk, at der dumpede sådan et projekt ned. Der er jo ikke så mange østvendte som vestvendte havvindmølle projekter, men vi ligger selvfølgelig hele tiden og ser efter, hvornår er der tender, opsættelse etc., så vi kan fortsætte den fantastiske udvikling også på det spor.

Hvad var den sidste succes I havde på havnen?
L
ige om kort tid, her over sommeren, vil vi på Grenaa Havn A/S kunne indvie to store nye bulkhaller. Det betyder, at vi kan tilbyde opmagasinering af bl.a. korn og foderstoffer. De to haller vil være på 2.000 m2, og de vil kunne rumme godt 10.000 ton – afhængig af selvfølgelig, hvad man putter ind i dem, og så ligger de kajnært. Så er vi i tråd med den efterspørgsel, som kunderne har. Det er sådan, vi gerne vil fremstå i Grenaa Havn A/S.

Hvad er din forventning til fremtiden i forhold til Grenaa Havn A/S?
Vi har jo en strategi med fire punkter, som vi arbejder på at få realiseret. Vi vil gerne styrke Grenaa Havn A/S på energi og miljø – altså recycling, både metal og andre recycling emner som olie og biobrændsel. For det andet er der bulk. Det er jo bl.a. derfor, vi har bygget de to nye bulkhaller for at imødekomme efterspørgslen fra vores kunder. Her forsøger vi også hele tiden at få sikret vores kapacitet på kransiden. I 2014 investerede vi bl.a. i en ny kran – en med 24 m3 grab – så vi på laste og losse siden kan indfri efterspørgslen.

For det tredje arbejder vi med færge og linjefart. Vi har to færger med afgange til Sverige og en daglig færge til Anholt. Linjefarten – Nordlines – kommer til Grenaa Havn to gange om ugen fra Kirkenes i det nordlige Norge helt oppe ved den russiske grænse ned langs den norske vestkyst over Grenaa til Baltikum. Rederiet har tre både, der kontinuerligt sejler den rute, så vi får anløb to gange om ugen derfra. Og for det fjerde og sidste, så har vi projektlaster. Der har vi jo fokus på vindmølleudskibning og udskibning af store tunge emner.

Det er alt sammen tiltag, som vi har taget i kollaboration med den masterplan 2030, som vi har lanceret. Den omfatter også større arealer bag havnen, der allerede nu er inkorporeret i kommuneplanen, samt at vi vil udvide havnen ud i vandet. Det er en udvidelse, der vil være etapeopdelt. Vi inddeler den i fire etaper, så vi kan det efterhånden som, kunderne kommer.

Lige nu arbejder vi på en VMM ansøgning i den del, der skal ud i vandet – faktisk den sidste del. Den ansøgning burde være godkendt om et års tid. Vi har gjort vores benarbejde, så når der kommer kunder i butikken, så er det ikke Grenaa Havn A/S, de skal vente på. Vi ved godt, at når der kommer kunder, så har de jo truffet beslutning om, at her vil de gerne være, så skal de ikke vente på os. I forhold til de bagvedliggende arealer, så skal der etableres en omfartsvej uden om Grenaa, så vi fra havnen vil få direkte forbindelse uden om byen. Den forventer vi vil være klar i 2017.

Størrelse m21.425.000
Omsætning tkr.47.692
Kajlængde m2.500
Vanddybde m11
Svajebassin diameter375
Ro/Ro lejer2
Pakhuse antal stk./m214/24.500
Tankanlæg antal stk./m325/37.000
Havnens betydning for arbejdspladser, antal personer2.146

http://www.grenaahavn.dk

Luftfoto Grenaa Havn 2013 (1)

Billede af KP Mehlsen kan hentes her.
Billede af Grenaa Havn A/S’ luftfoto kan hentes her.

Kildeangivelse: Grenaa Havn A/S.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen