Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

cmp_copenhagen_1

Kristian Villumsen og Peter Landgren præsenterer Copenhagen Malmö Port AB – Ugens Havn

Kristian Villumsen
Billedet viser Kristian Villumsen,
HR-manager, CMP AB

Kristian Villumsen, HR-manager i CMP AB præsenterer Ugens Havn, Om at have oplevet udviklingen i CMP igennem 35 år, hvor arbejdet spænder fra at sætte gang i en helt ny havne- og terminaluddannelse, ændringer af arbejdsgange fra meget manuelt arbejde til mere IT, og at være med til at sørge for, at det er sjovt at gå på arbejde. 

Hvad er din rolle i CMP AB – hvad er dit ansvarsområde?
Jeg er HR-Manager på den danske side af Copenhagen Malmö Port, og det er jo alt fra rekruttering, personalepolitik, efteruddannelse, overenskomster, lokalaftaler og almen HR.

I øjeblikket er vi bl.a. i gang med et nyt initiativ. Vi har sat gang i en havne- og terminalarbejder uddannelse, hvor vi også skal ud og have ungdomselever. Det er vi, så vidt jeg ved, den første havn, indtil videre, der binder an med.

Vi har kørt det nogle år for vores egne ansatte, men her fra 1. juni 2015 skal vi have 4 ungdomselever. De 4 elever skal gennemgå en 2-årig havne- og terminalarbejder uddannelse, der skal foregå dels i Aalborg hos AMU Nordjylland og dels i Esbjerg. Og når de ikke er på skolebænken, skal de være i praktik hos os i CMP.

Tidligere var det jo noget anderledes, hvordan man rekrutterede en havnearbejder. Der var det noget med styrke. Men nu er det lidt omvendt. Nu efterspørger vi kvalifikationer, hvor de skal kunne arbejde selvstændigt, der er krav til innovation, til kundebetjening til helhedssyn og selvfølgelig skal deres faglige kompetencer også være på plads. Så det er en udvikling i retning af, at hvor vi tidligere kun havde kontorelever, så har vi nu også havnearbejdere som lærlinge. Det vil vi gerne som CMP være fødselshjælpere på. Derfor har vi også uddannet mentorer blandt deres kolleger – to havnearbejdere og en skibsformand, der har været på skolebænken, så forløbet kan komme så godt i gang som muligt.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?
HR-mæssigt  har vi igangsat en førstelinjeleder uddannelse. Det er fordi, vi gerne vil opkvalificere vores ledere, så den er vi i fuld gang med at løbe i gang. Den består dels af en intern uddannelse og dialog, og samtidig skal lederne også gennemgå DI’s grundlæggende lederuddannelse, så de bliver klædt bedre på.

Heldigvis har vi jo også en størrelse, der gør, at vi nogen gange kan tilbyde vores medarbejdere at flytte rundt inden for CMP. Så vi kan have en medarbejder, der starter som skibsformand og ender som terminalleder. Du kan komme rundt i organisationen og udvikle dig internt her i CMP. Så det er jo også en succes for os, at der er rum for det, og at  vi har størrelsen til det. Et andet og godt eksempel er min gode bekendt Thomas Bendtsen, som jeg var med til at ansætte her i CMP i sin tid, og som nu er adm. direktør i Rønne Havn A/S. Vi synes kun det er positivt, at andre virksomheder synes vore medarbejdere er attraktive.

Hvad gør dit job allerbedst?
Jamen det er, at dagligdagen er helt uforudsigelig. Jeg har mange forskellige typer opgaver, og jeg har mulighed for at møde mange forskellige mennesker.

I dag har jeg været til møde i TUR – Transporterhvervets Uddannelser, hvor jeg sidder i brancheudvalget for Lager og Terminal. Her arbejder vi med uddannelser inden for området og godkender også uddannelserne. Så den ene dag kan man sidde og tale uddannelser, og dagen efter sidder man og forhandler overenskomster med de faglige organisationer, og den tredje dag er man ude at holde tale til en jubilar. Når man er i HR, skal man kunne lide mennesker, men vigtigst af alt er, at alt hvad man laver skal understøtte virksomhedens overordnede mål.

Tiderne har også skiftet. Hvor der tidligere var løsarbejdere, har vi nu fastansatte havnearbejdere. Tidligere var arbejdet meget manuelt og kunne være tungt og slidsomt. Nu er næsten alt i containere, og det er en anden måde at arbejde på med store maskiner og IT. Jeg har været i havnen i 35 år, og der er sket en del i den tid.

Hvad er dine forventninger til 2015?
At vi fortsætter vores videreudvikling af medarbejdere og ledelse. Vi har jo fået ansat en hel del nye medarbejdere – bl.a. i form af havnearbejdere, fordi krydstogtssæsonen er i gang. Men ellers står den på leder- og medarbejderudvikling og efteruddannelse samt andre tiltag der bidrager til, at CMP er en god virksomhed at være ansat i.

Det skal være sjovt at gå på arbejde.

Peter Landgren Foto
Billedet viser Peter Landgren, Manager CE, CMP AB

Peter Landgren, Manager CE, præsenterer Ugens Havn. Om at arbejde med både store og små projekter, at få nye kolleger i Malmø, at være med i udviklingen af erhvervshavnen, at forebygge det uventede og se de synlige resulatater af det, CMP laver.

Hvad er din rolle i CMP AB – hvad er dit ansvarsområde?
Jeg er leder af vores bygge- og anlægsafdeling i København. Det er delt op, så vi har en Købehavn og en Malmø del.

Vi står for drift og vedligehold af de havneanlæg, som CMP har ansvaret for samt nyanlæg.

Så mit arbejde går fra at være med i meget store projekter og være med i ganske små projekter – fra krydstogtsterminaler til at lappe asfalthuller.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?
For os har det nok været indvielsen af vores nye krydstogtskaj. Vi har netop startet anden sæson op nu her.

Der er altid småting, der skal justeres, men efter første sæson kan man se, at det faktisk har fungeret og været godt, så det, synes jeg, har været en succes.

Og så er vi jo et dansk-svensk samarbejde. Det, synes jeg, er en spændende ting, vi ikke skal glemme. Det har været en givtig ting at få nye kolleger på den måde også. Der er en form for synergi på tværs – vi har erfaringer på begge sider af sundet – det er jo faktisk to forskellige lande, og vi har forskellige tilgange til tingene, og det kan være rigtig godt.

Hvad gør dit job allerbedst?
Det er, at man er med i udviklingen af erhvervshavnen – at vi via dialog med kunder og egen organisation er med til at skabe de fysiske rammer for vores virksomhed. Det er utroligt spændende. Og så er der det med, at jeg kan se synlige resultater af det, vi laver. Der kommer som regel noget fysisk ud af det, som vi ingeniører laver – det er rart at føle, at dét har jeg været med til, og dét har jeg også været med til.

Hvad er din forventning til 2015 i forhold til CMP AB?
Hvis man ser det inden for mit felt med byg og anlæg, så vil vi i 2015 få frigivet et ca. 185.000 m2 stort areal på Prøvestenen til bulk-formål, hvor der skal etableres veje og kajgader. Det er noget af det større, vi kan se frem til i den nærmeste fremtid. På den længere bane så skal vi også til at se på udflytning af containerhavnen i forlængelse af den nye krydstogtskaj.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?
Der sker altid ting, der er uventede, men det vil ingeniører jo helst ikke have! Det er jo som regel altid noget, der giver problemer – nu tænker jeg mest på, hvis det er alvorlige uventede begivenheder. Påsejlinger er altid uventede, og heldigvis er det sjældent, vi oplever det. Den sidste alvorlige begivenhed vi havde, var for ca. 10 år siden – det skete lige før påske, så der røg de fridage.

cmp_copenhagen_1

Billede af Kristian Villumsen kan hentes her.
Billede af Peter Landgren kan hentes her.
Copenhagen Malmö Port AB – luftfoto kan hentes her.

Kildeangivelse: Copenhagen Malmö Port AB

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen