Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Den seneste rokade i regeringen påvirker Kystdirektoratet og har skabt ugelange forhandlinger i Transportministeriet og Miljøministeriet om fordeling af opgaver og ressortansvar

Den 3. februar 2014 blev ressortansvaret for Kystdirektoratet flyttet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Havneloven bliver dog i Transportministeriet. VVM i forbindelse med havneudvidelser behandles fremover i Trafikstyrelsen. Men ikke alt er på plads.

Miljøministeriet er et naturligt ressortministerium, når der er tale om kystsikring etc. som er en stor del af Kystdirektoratets opgaver. Men Kystdirektoratet og dermed Transportministeriet er også ansvarlig for havne og havneloven.

Danske Havne er tilfreds med, at havneloven forbliver som ressortansvar under Transportministeriet, som lægger nogle opgaver hos Trafikstyrelsen. Ifølge Trafikstyrelsen betyder det blandt andet, at Trafikstyrelsen fremover træffer afgørelse ved ansøgninger om bl.a. udvidelse af eksisterende havne. Trafikstyrelsen er allerede i arbejdstøjet og i gang med sagsbehandlingen. Danske Havne vil følge, at skiftet til Trafikstyrelsen ikke forsinker sagsbehandlingen af igangværende VVM-behandlinger.

Alle brikker er ikke faldet på plads endnu. Der forhandles stadig om den praktiske udførelse af beslutningen. Ansvaret for maritim sikring er et af områderne. Afklaringen er væsentlig i forhold til den evaluering af de danske regler, som Danske Havne sammen med de maritime organisationer i halvandet år har arbejdet på. Danske Havne ser et stort behov for at arbejdet fortsætter i det ministerium, der har kompetence på området. Transportministeriet er et naturligt valg, hvilket også ses i andre EU lande. Det er uheldigt, hvis anbefalingerne til bedre og mere enkel håndtering af reglerne ikke lander på den rette hylde.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

kdi logo (2).jpg
Kilde: Kystdirektoratet

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen