Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Colourbox
Colourbox

Holstebro Kommune har arbejdet intenst for en helikopterlandingsplads i Thorsminde, der går efter at blive servicehavn for den kommende Thor Havvindmøllepark. Nu er der grønt lys til Thors heliport.

Servicering af havvindmøller foregår i dag fra både vandet og fra luften. En heliport, eller landingsplads til helikoptere, er derfor en central funktion på fremtidens servicehavn. I denne uge kom flere undersøgelser og justeringer på plads, og kommunen og havnen tager dermed et stort skridt fremad:   – Vejen er banet for realiseringen, så vi er klar til at gå i dialog med det firma, som vil etablere en ny heliport på vestkysten. De overordnede miljøvurderinger gør, at vi med ro i sindet ser frem til, at vindmølleoperatøren kan etablere en servicehavn, som ligger optimalt for kommende havmølleprojekter, siger Holstebro Kommunes borgmester, H.C. Østerby.   Thorsminde tættest på i alle sammenhænge   – Thorsminde har i forvejen et forspring med den korteste søvej til vindmølleparken. Denne naturlige fordel er nu forstærket med klarheden om, at vi med en heliport også kan tilbyde den hurtigste transportform for operatørerne, når møllerne skyder i vejret, siger H.C Østerby.  

Et skridt foran

Borgmesteren understreger at det er vigtigt at være et skridt foran, hvis man vil være servicehavn, og at kommunen derfor har prioriteret og investeret i at undersøge forholdene på forhånd.   Kommunen har også været i dialog med eksperter med stor praktisk erfaring i helikopterservice og design af heliporte.   Landingspladsen kan tilmed bruges af lægehelikoptere og redningshelikoptere.   Hensyn til både mennesker og natur Kommunen har undersøgt, om projektet overholder kravene for støjpåvirkning og tager nok hensyn til fuglene i Natura2000-området ved Nissum Fjord. Der er nu dokumentation for, at den tiltænkte landingsplads på Vesthavnen kan etableres uden at komme i konflikt med beskyttelseshensyn over for både dyrelivet ved havnebyen og befolkningen i Thorsminde.   Den ene vurdering angår støjen, når helikopteren lander og letter på havnen. Den anden er en “Natura2000 konsekvensvurdering”, der beskriver den påvirkning, som helikopterflyvningen kan have på faunaen omkring Nissum Fjord.   Vurderingen er at naturområdet med EF-fuglebeskyttelsesområdet rundt om Nissum Fjord ikke vil lide skade af de flyvende aktiviteter på havnen.

Støjen fra helikopteren bliver også på et niveau, som overholder kravene i forhold til borgerne i Thorsminde – og flyvningerne sker kun i dagslys.   Natura2000 konsekvensvurderingen giver grønt lys til projektet, men en mindre betænkelighed ved en enkelt af indflyvningsruterne, har fået kommunen til at stryge denne, for at være helt på den sikre side.   Natura2000-vurderingen er udarbejdet af WSP Danmark, der tidligere hed Orbicon. Støjvurderingen er udarbejdet af Rambøll. Begge dele offentliggøres sammen med det forslag til kommuneplanretningslinjer for en heliport, der er på trapperne. Prækvalifikationen til at etablere den kommende Thor Havvindmøllepark har deadline 1. december 2020, hvorefter Energistyrelsen identificerer de selskaber, som har tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet til at deltage i udbuddet Vinderen af udbuddet afgøres i 2021, og havvindmølleparken skal stå helt færdig i 2027 Thor Havvindmøllepark bliver Danmarks hidtil største og skal ligge 20 km ud for kysten ved Thorsminde Parken kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande og bliver et væsentligt bidrag til den nationale grønne omstilling.

Kontaktinformation H.C. Østerby, borgmester, 2244 0150 Anders Debel, direktør for Teknik og Miljø, 2329 9837 Lisette Sønderby, Havnechef Thorsminde Havn, 2279 0032    

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen