Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Faaborg Havn
Luftfoto af Faaborg Havn

Lasse Olsen, havnemester på Faaborg Havn, præsenterer Ugens Havn.

Lasse Olsen

Billedet viser Lasse Olsen, havnemester, Faaborg Havn

Finland mod Fyn – hvordan det finske vejr hjælper krydstogt-aktiviteten på vej i Faaborg, om at få landstrøm til erhvervsskibe og hvordan gode kolleger gør jobbet allerbedst.

Hvad laver du på Faaborg Havn  – hvad er dit ansvarsområde?
Det er drift, økonomi og personale. Faaborg Havn er ikke større, end at man har ansvaret for det hele. Så har jeg selvfølgelig nogle praktiske og administrative medarbejdere, som jeg også er chef for. Det er måske også lidt specielt, men jeg har også ansvaret for færgedriften, hvor jeg har 14 ansatte at være chef for.

Hvad gør dit job allerbedst?
Det gør alle mine gode medarbejdere. Og så at der ikke to dage, der er ens på en havn. Man tager hjemmefra om morgenen, og når man tager hjem, så har man lavet rigtig meget andet end det planlagte også. Der er udfordringer hele tiden.

Siden 2001, hvor jeg startede, har jeg haft forholdsvis frie rammer til at udvikle havnen og driften i det hele taget. Vi har jo flere havneafsnit at være ansvarlige for – lystbåde, fiskeri, færgehavn og erhvervshavn med ISPS faciliteter, med alt hvad det bringer med sig!!. Vi er jo ikke voldsomt store som København , men der er stadig mange ansvarsområder, som jeg er inde over. Lige nu er det turisterne, som jeg har fokus på. Vi har ca. 45-50.000 gæster, der kommer ad søvejen om året. Og det er uden færgerne!

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?
Den sidste store succes var, at vi har fået etableret landstrøm til erhvervsskibe over 400 GT skibe, hvor vi kan levere henholdsvis 2*125 ampere til erhvervsskibe. To gange 60 MHz og 2 gange 50 MHz. Det var her i foråret, at vi fik det op at køre. De er så tilmeldt SKAT’s nye ordning som giver mulighed for en billigere pris pr. KW. Det er vi ret stolte over, da det jo er et rigtig godt grønt tiltag, og så er der ro i havnen!

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?
Det sker jævnligt, at der sker noget uventet. Det er jo en del af jobbet og det, der gør det spændende. Som navigatør er man jo mere eller mindre vokset op med det, så det er jo bare at finde en løsning på det. Det kan groft sagt være en bil, der ender i havnen eller et pludseligt anløb. Nogle dage har vi ti store charter-skonnerter inde, der ikke har meldt deres ankomst – så det er jo hele tiden mulighedernes kunst.

Hvad er din forventning til fremtiden i forhold til Faaborg Havn?
Forventningerne er, at vi kan opretholde vores forholdsvis høje aktivitetsniveau. Vi har jo en del offshore skibe fra vindmølleindustrien, der rigger til og om her. Og så har vores lokale reder været ude at købe stort ind med skibe, så det har også givet en del beskæftigelse på havnen, kan man sige. Vi har også rimelig god beskæftigelse på færge og anden drift, bortset fra gods. Det kunne godt være bedre.

Krydstogt. Der har vi jo samlet set en halv snes anløb i år, hvor de to er mere traditionelle, og det andet er ét, der sejler ud herfra på 2-4 dages ture som noget helt nyt. De sejler afsted her den 4. juli på den første tur. De har lavet et nyt koncept, hvor man sejler om dagen og går i havn om eftermiddagen og ligger natten over, for der er så meget at se på her i området.

Det er et skib med plads til 100 overnattende passagerer i to mands kamre med bad og toilet. Ikke luksus, men ganske hyggeligt. Det er et finsk rederi – Saima Travel. Sæsonen var så kort i Finland, så de vil prøve noget andet. Og Danmark har trods alt har en lidt længere sæson. De prøver nogle nye ideer af her i de danske farvande, og til næste år vil de udvide med det nordtyske også.

Fakta om Faaborg Havn (tal fra 2014)
Størrelse: ca 120.000 m2 (12 ha)
Omsætning: 6.587.584 kr.
Godsomsætning: 367.118 kr.
Fisk: 49.460 kr. (indtægt)
Færgeforbindelse/passagerer: 3 stk./ 108.083 passagerer
Hvor mange virksomheder er etableret på havnen: 11
Antal anløb i 2014: 24
Havnens betydning for arbejdspladser: Vi generer ca 50 arbejdspladser

Faaborg Havn luftfoto

Billede af Lasse Olsen kan hentes her.
Billede af Faaborg Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Faaborg Havn.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen