Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havne skal være tilgængelige og lette at komme til. Ellers bliver både de og skibsfarten valgt fra. Havnene udvikler og udvider. Men staten må også gøre sit. De seneste eksempler på ny lodslov og ny stormflodslov er eksempler på, at det ikke altid er tilfældet

Uffe Steiner Jensen
Uffe Steiner Jensen, formand

Danske havne investerer i havneanlæg, vedligeholder havne og vandveje, udbygger og udvikler. Havnene skal være tilgængelige. Havnene skal være konkurrencedygtige. Så vælger transportører havne og skibstransport.

Men havne skal også have konkurrencedygtige vilkår at virke under. Rammerne skal være på plads.

Udkast til ny lodslov er et eksempel på, at det ikke altid er tilfældet. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil 75 ud af 85 havne fremover kun få lods i dele af døgnet. Lodsbetjeningen bliver ikke tilbudt skibene, når det passer i deres fartplan, men når det passer lodsen. Dermed er havnen ikke tilgængelig på rimelige vilkår. Den enkelte havn mister konkurrenceevne. Staten fastsætter lodspligten. Samtidig er der rederier og skibe, der af hensyn til sejlads- og miljøsikkerhed ønsker lods ombord. Det kan ikke være i samfundets interesse, at det bliver for besværligt og for dyrt. Så fravælger transportører skibe og havne. Derfor mener Danske Havne, at der skal fokuseres mere på effektiviseringer og nye muligheder, så lodsordningerne kan moderniseres og klare konkurrencen. Så havne kan være tilgængelige og konkurrencedygtige.

Udkast til ny stormflodslov er et andet eksempel på, at det kan være svært at drive havn. Havne ligger udsat, og flere havne er blevet hårdt mærket af den seneste stormflod. Ved stormflod dækker den normale forsikring ikke. Men for havne dækker stormflodsordningen heller ikke. Det betyder, at der kun er havnen og dermed havnens kunder til at betale for skaderne. Det gør det svært at udvikle havnen. Derfor mener Danske Havne, at stormflodsordningen skal udstrækkes til også at gælde havne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen