Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

En kasse fladfisk på en spansk fiskeauktion fortæller om effektive danske fiskerihavne, om et ubønhørligt krav om udvikling og om vilje og vækst i havnebyer

12-06-06 025.jpg
Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

Danske Havne og 7 fiskerihavne besøgte i april store fiskerihavne i Spanien og Portugal. I begge lande spiser befolkningen 4-5 gange mere fisk end i Danmark. Omsætningen af frisk fisk er meget stor og priserne relativt lave. Hygiejne og kvalitet på auktionerne er fin.

På engrosmarkedet så vi pludselig en kasse med sø pakkede tunger fra Strandby Havn. Forklaringen var, at når det kneb med at have friske fisk nok til kunderne, supplerede man med indkøbte kvalitetsfisk, og ofte fra danske fiskerihavne.

Det fortæller for det første, at danske kvalitetsfisk, der er fanget med skånsomme redskaber, sø pakkede, landet under hygiejniske forhold, opbevaret under kontrollerede køleforhold, sorteret og pakket i eksportkasser, transporteret gennem Europa i kølevogne, kan konkurrere i pris med friskfangede fisk landet i farvande omkring Portugal. Det vidner om en næsten ekstrem udvikling af effektivitet og logistik i de danske fiskerihavne.

For det andet fortæller det, at kravene til produktudvikling, logistik og kvalitet er næsten umættelige. Men de danske havne og deres samarbejdsparter bliver ved og ved og ved med at udvikle i havnene, og nu kan de konkurrere i fiskespisernes hjemlande.

Kan man så ikke samle den udvikling og fornyelse i de store byer og få endnu mere ud af det? Så meget andet søger derhen eller flyttes derhen.

NEJ! Den opfindsomhed og vilje til at skabe nyt opstår rundt langs kysterne i de mange havnebyer. Det er et vilkår for at overleve. Den vilje kan ikke bare omplantes. Men de produkter og nye tiltag, vi ser i havnebyer, kan eksporteres. Det gælder både fisk, logistik, service og industriprodukter.

Politisk kan der gøres meget for ikke ”at stå i vejen” for udvikling i havne og havnevirksomheder. Fjern administrative regler, registreringer og bureaukrati, der hører en anden tid til. Let adgangen til låntagning. Støt op med hjælp til patenter, uddannelse af faglærte og byg meget mere infrastruktur til havnene.

Der er ikke givet én eneste krone for meget til infrastruktur til de danske havnebyer, tværtimod. Lokal konkurrencekraft ligger i energieffektive transportløsninger og en sund konkurrence mellem landets havne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen