Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Dårligere forhold med ny lodslov for 75 af 85 erhvervshavne. Det må erhverv og minister kunne gøre bedre. Lodsning i verdensklasse til verdens laveste priser skal være målet

Uffe Steiner Jensen
Formand Uffe Steiner Jensen

Nu ønsker erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen at ændre reglerne igen. Lodsning gennem de danske farvande skal efter en kort årrække være i fri konkurrence, og lodsning til de danske havne bliver dyrere og mindre fleksibel. De nye regler vil binde skibene længere i havnene, og det øger omkostningerne til søtransport enormt. Så selv om udgifter til lodsning udgør en lille del af omkostningerne ved søtransport, vil længere binding af skibene i havnene gøre søtransport urentabel i forhold til transport på vejene.

Danske Havne deler ønsket om at modernisere lodsning. Lodsning kan gøres billigere og mere effektivt. Den gevinst er det vigtigt at høste af hensyn til søtransportens konkurrencekraft. Men det er måske endnu mere vigtigt, at der er lodsning af høj kvalitet i de danske farvande. Danske Havne vil gerne være med til at tænke nyt og radikalt.

Erhvervs- og Vækstministeriet har fremlagt en ”Analyse af det danske lodsmarked”. Analysen giver otte gode bud på forandringer. Men det statslige lodsselskab DanPilots økonomiske muligheder fylder meget som grundlag for lovændringerne.

DanPilot yder en stor indsats for at sikre sejladsen i de danske farvande og har stor viden om de praktiske forhold. Den viden skal vi bruge. Også medarbejdere i havnene og rederierne har stor viden, som skal bruges. Der kan også hentes viden fra andre områder. For eksempel kan autopiloter lede fly gennem al slags vejr, og kan tilmed lande flyene. Store lystbåde sejler rundt i de danske farvande med GPS-udstyr uden at vi hører om alvorlige ulykker og tab af menneskeliv. På de hollandske floder sejler skibene ved hjælp af GPS, når der er tæt tåge. Måske er der i andre brancher teknologiske muligheder, som kan sikre lodsning af høj kvalitet til lavere priser.

Danske Havne opfordrer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal endevende de mange muligheder for at effektivisere og modernisere lodsning.

Bemærk også, at Danske Havne ikke henviser til erfaringer i nabolandene. For her har overenskomster og statslige monopoler gjort lodsning endnu dyrere og mere besværlig end i Danmark.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen