Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Flertallet af Danmarks 13 medlemmer af Europa-Parlamentet vil være imod mere integration. Det kan skade den internationale handel og forsinke effektivisering og integration af gods- og persontransport

12-06-06 025.jpg
Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

Det ligger Danske Havne fjernt at anbefale, hvem danskerne skal stemme på ved det kommende Europa-Parlaments valg den 25. maj. Alligevel er der grund til en opfordring: Lad ikke nationale snæversyn og frygt drukne den europæiske integration af gods- og persontransport mellem landene.

Meget tyder på, at de fleste danske medlemmer af det kommende Parlament vil bruge deres kræfter på at forsvare nationale interesser på bekostning af integration og bedre international udvikling. De vil søge indflydelse i kontrolorganer og arbejde på at afsløre fejl og mangler. Vagthundene vil blive mange.

Men hvem skal så arbejde for mere integration i transportsektoren i hele EU-området?

For havne, den maritime service industri og skibsfart vil fælles regler for skibssejlads i alle EU-farvande skabe udvikling og arbejdspladser. Integrationen handler også om fælles regler mod nationale tilskud, f.eks. til engelske og tyske vindmøllehavne. Det handler om mere effektiv og billigere veterinær kontrol af importerede fødevarer til EU-området. Det handler om en langsigtet fiskeripolitik, der giver fiskeindustrien og de, der producerer udstyr til fiskeindustrien, muligheder for langsigtede investeringer. Det handler om støtteprogrammer, der udvikler fælles infrastruktur i hele EU-området. Særlig handler det om at skabe fælles europæiske regler og søge fælles internationale regler for miljø, maritim sikkerhed og arbejdsmiljø.

Det savner Danske Havne at høre kandidaterne tale for. I stedet høres i valgkampen en masse argumenter for, at Danmark skal beskytte sig mod farlig indblanding udefra.

Danske Havne erkender, at havne og transport er en lille del af hele EU-politikken. Men vi er en lakmusprøve på, hvor klar Danmark er til at udfordre de internationale muligheder og perspektiver.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen