Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne søger en praktikant med samfundsøkonomisk interesse og solide fagøkonomiske og kommunikative kundskaber. Vi foretrækker, at du har gennemført i hvert fald andet år af studiet.

Danske Havne er en brancheorganisation for godt 50 danske erhvervshavne, der sammenlagt årligt omsætter for knap 2 mia. kr. Danske erhvervshavne har stor samfundsmæssig betydning som infrastruktur- og erhvervsknudepunkter. Danske Havnes hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre rammer, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Arbejdsopgaver

Vi forestiller os, at du skal bruge dit praktikophold til at udarbejde en kommunikationsstrategi for Danske Havne, både hvad angår organisationens eksterne og interne kommunikation med dertil hørende opdatering af hjemmeside og intern kommunikation, så det flugter med ny strategi. Kommunikationsstrategien skal tage udgangspunkt i hvordan medlemshavnenes interesser varetages bedst muligt.

Nogle af de andre ting, der i øvrigt vil indgå i arbejdet er:

  • Udarbejdelse af artikler på baggrund af såvel interviews som dataindsamling.
  • Forberedelse af arrangementer fx interne fora, Folkemøde, møder med politikere mm.
  • Opdatering af mailinglister.
  • Andre praktiske ad hoc opgaver, der gør, at kontoret fungerer.

Du vil indgå i et team med kontorets konsulenter, og du vil få Danske Havnes vicedirektør Susanne Isaksen som din primære reference.

Om dig

Du studerer statskundskab, en HA-retning, kommunikation el. lign. og er fagligt dygtig. Du har gode analytiske evner, god dataforståelse og interesse. Vi lægger vægt på, at du kan arbejde med og prioritere i store mængder information, og at du er skarp og velformuleret i dine analyser. Du har et godt kendskab til it og formår at anvende relevante programmer i din opgaveløsning. Som person er du ansvarsfuld, grundig og proaktiv og går til nye arbejdsopgaver med åbenhed og interesse. Du arbejder struktureret og løsningsorienteret. Dine analyser og notater bærer præg af at være gennemtænkte og gennemarbejdede.

Danske Havne tilbyder 

En stilling med stort ansvar og selvstændighed, hvor der vil være rig mulighed for at få en praktisk vinkel på teorierne fra studiet, og vi gør meget ud af at have et miljø, hvor man helt naturligt får god vejledning og oplæring. Vi tilbyder varierende og udfordrende arbejdsopgaver, der giver en stor forståelse for dansk erhvervsliv og politiske problemstillinger i Det Blå Danmark. Derudover tilbydes et godt og socialt arbejdsmiljø.

Under praktikopholdet forventer vi som udgangspunkt, at du arbejder 30 timer om ugen (kan dog være fleksible i forhold til din studieordning). Herefter vil der være mulighed for at overgå til en almindelig studenteransættelse med 15 timers ugentlig arbejdstid med fleksibel tilrettelæggelse. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Isaksen på 22965980/si@danskehavne.dk eller til student Jens Hauge Lehmann på 23716006/jhl@danskehavne.dk.

Ansøgning, CV samt karakterudskrift sendes til si@danskehavne.dk hurtigst muligt – mærket ”til SI – praktikantstilling”, sidste frist er 30. juli 2018. Vi vil indkalde til samtaler i starten af august.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen