Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

leif-jensen-ugens-havn-foto

Hvad er dit ansvarsområde på Thorsminde Havn?
Det er et godt spørgsmål. Det er stort set det hele. Jeg sidder med bogholderi, kontrakter og alle andre aftaler, der indgås samt kontakt til myndighederne. Samtidig har jeg ansvaret for hele den overordnede styring af havnen.
I alt er vi seks medarbejdere på havnen. Foruden jeg selv har vi en havneassistent, der tager sig af den daglige drift på havnen. I 2014 købte Thorsminde Havn også et oprensningsfartøj, Tønne, af Kysdirektoratet. Derfor har vi nu også de besætningsmedlemmer, der dels betjener oprensningsfartøjet og dels assisterer vores havneassistent på havnen.
Så har jeg selvfølgelig også bestyrelsen at sparre med om de overordnede beslutninger, men i det daglige har jeg ansvaret for administrationen og for at realisere de potentialer, som Thorsminde Havn har. Da havn og by hænger meget sammen, er der også mange relationer til byens arrangementer og samarbejde med borgerforeningen m.m.

Hvad karakteriserer Thorsminde Havn?
Vi er jo en af de lidt mindre havne. Thorsminde Havn er den mindste havn på Vestkysten. Til forskel fra vores nabohavne, er vi stort set en ren fiskerihavn, hvor de andre også går ind og arbejder med offshore, gods og færger.
I Thorsminde Havn har vi historisk set præsteret nogle rigtig gode gennemsnitspriser på fisk. Det handler om, at vi har nogle mindre fartøjer, så de er ude at fiske i kortere tid end de helt store fartøjer, der typisk er ude i længere perioder. Derfor har vi ry for at have frisk fisk af meget høj kvalitet.
Ud over vores hovedfokus på fiskeriet, ser vi også på hvordan vi kan udvikle vores turismedel i samarbejde med kommunen og byen.

Jeg håber også på, at vi kan få del i noget af den aktivitet, der vil være i kølvandet på de kystnære havvindmøller, som forhåbentlig kommer. Vindmølleparkerne Vesterhavet syd og Vesterhavet nord er placeret på kyststrækningen nord og syd for havnen, hvorfor havnen er godt placeret i forhold til de mindre servicefartøjer.

Hvad gør dit job allerbedst?
Langt hen ad vejen har jeg en ret stor selvbestemmelse. Vi er meget selvkørende her på Thorsminde Havn. Jeg har sagt min stilling op per 1. februar 2017, og det er interessant at se min egen stilling slået op. Man skal være lidt af en blæksprutte, men der er også frihed til at udvikle på det potentiale, som havnen jo har.

Hvad er det bedste råd du vil give en kommende havnechef?
Jeg synes, man skal have en føler ude alle steder. Samtidig med at strategien er afgørende. Vi har igangsat nogle projekter, der meget gerne skal føre noget udvikling med sig. Dels har vi opdræt af fisk – akvakultur – med et større projekt, der meget gerne skal realiseres og medføre flere arbejdspladser.
Thorsminde Havn har også et kæmpe problem med højvande. Når det stormer, så er der simpelthen oversvømmelser. Når vi taler med potentielle nye kunder spørger de altid om, hvordan det ser ud, når der er højvande og storm, og det er ikke godt, at vi er nødt til at svare, det hele står under vand. Så vi har igangsat et projekter om højvandssikring af havnen. Det skal lykkes.
Endeligt bliver det forhåbentlig også lettere for Thorsminde Havn fremover at udnytte hele havnens kapacitet. Jeg har lige fået et notat vedrørende den nye planlov, som formentlig snart træder i kraft. Tidligere har vi været plaget af, at en del af havnens areal ligger inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje. Det har forhindret os i at udnytte vores areal fuldt ud. Men med den nye planlov får vi flere muligheder, og dermed vil den kommende havnechef få et større spillerum.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?
Da vi per 1. januar 2012 gik fra at være en statshavn til at være en kommunal selvstyrehavn. Det var stort og vigtigt. Hvis vi var fortsat som en statshavn var havnen nok stoppet med at eksistere. Og vi var også begunstiget af, at havnen blev en selvstyrehavn fremfor en kommunal havn. Nu har vi bl.a. vores egen udpegede bestyrelse, der kan være med til at sætte nogle forretningsmæssige mål.
En anden rigtig positiv udvikling var, da vi i juni 2014 overtog oprensningsopgaven fra staten. Vestkysthavnene og altså også Thorsminde Havn har et gevaldigt problem med tilsanding. Så i juni 2014 købte vi oprensningsfartøjet fra Kystdirektoratet og fik virksomhedsoverdraget mandskabet. Og nu står vi selv for opgaven. Det er godt, at vi nu selv kan stå for det, da det giver mere fleksibilitet.
Det er de to største ændringer, der er sket indenfor de seneste fire år. Men det er faktisk, når jeg ser tilbage på min tid i havnesektoren, de fire bedste år efter vi er blevet en selvstyrehavn.

Fakta om Thorsminde Havn:
Størrelse: 250.000 m2
Kajarealer: ca. 1 km.
Fisk: landingsværdi ca.40 mio. kr. konsumfisk – ingen industrifisk.
Ansatte på havnen: Ca. 45 -50 i alt med fiskefartøjernes mandskab.
20 indregistrerede erhvervsfartøjer og ca. 80 faste pladser til fritidsfiskere og bierhvervsfiskere.
Link til hjemmeside: www.thorsmindehavn.dk

thorsmide-havn-luftfoto

Luftfoto af Thorsminde Havn (Kilde: Thorsminde Havn)

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen