Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

LNG: Hønen og ægget problematikken består i, at det er de store efterspørgere, herunder færgerederierne, der skal rykke først

Den 27. november 2014 tog Danske Havne, Kosan Crisplant og Energi- og Olieforum initiativ til et åbent fællesmøde om flydende naturgas (LNG).

Fællesmødet omfavnede nogle af alle de spørgsmål som industrien ligger inde med, fx:

 • Hvordan udvikler reguleringerne sig fra IMO
 • Hvilke muligheder har vores havn for en LNG løsning
 • Prisforholdet for etableringen af en løsning i vores havn
 • Forventede efterspørgsel
 • Valg af den rette løsning
 • Overblik over gasmarkedet – gastyper, eksisterende løsninger og inspiration fra nabolandene

Den korte konklusion
Den korte konklusion er, at havne og leverandører er klar til at iværksætte de nødvendige samarbejder og investeringer. Hønen og ægget problematikken består i, at det er de store efterspørgere, herunder færgerederierne, der skal rykke først. Så følger udbuddet naturligt efter.

Havde investeringer i anlæg til LNG været en indlysende god forretningsmodel, så var det sket for længst – også uden for de fastlagte SECA områder i fx Spanien og Frankrig. Men for Danmark er en small scale produktion i havnene er mulig løsning, når efterspørgslen er den rette. Dette er også casen i Hirtshals.

Det politiske synspunkt
Den politiske energiaftale fra 2012 indeholder ikke LNG. På trods af at LNG er et oplagt alternativ til tung transport, til proces i industrien og til nybyggede skibe. Konvertering fra olie til gas i industri, der ikke ligger på gasnettet, kan især være med til at skabe volumen og dermed et attraktivt marked for LNG.

LNG kunne også ses som en del af den politiske plan om at sikre forsyningssikkerhed og uafhængighed af olieproducerende stater. LNG er endvidere adskilt fra oliepriserne og giver derfor mere stabile omkostninger.

Det operationelle plan
Omkostningerne i forbindelse med især transporten af LNG vidner om, at der ligger en opgave i at optimere kædesammenhængen. Transport er voldsomt dyrt ved LNG og repræsenterer godt 30 pct. af totalomkostningerne, hvor selve prisen på gassen kun er godt 55 pct. For olie udgør grundprisen godt 80 pct. af den samlede pris og transport godt 5 pct.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at det ikke er havne men tradere, der har kontakt med leverandører. Distribution og indkøb af LNG er et nyt område og derfor udfordret på en række punkter. Håndteringen af LNG besværliggøres bl.a. ved, at det er en farlig godsart og at gassen fordamper.

En god løsning lader til at være mobile enheder, der udgår fra en operatør med en central placering på gasnettet og alternativt som flydende enheder i form af pramme i et feedersamarbejde.

Vejledning til havne og kommuner
Søfartsstyrelsen har udformet en vejledning til havne, der vil investere i anlæg til LNG. Vejledningen fortæller især, hvad havnen eller kommunen ikke skal beskæftige sig med, fx at LNG ikke er det samme som håndtering af flaskegas (LPG).
Vejledningen rummer alt om opførsel (projektering og udformning), miljøvurdering, sikkerhed og beredskab samt toldregler og beskatning.
http://www.soefartsstyrelsen.dk/regleroglove/Documents/LNGoversigtRegler-dk.pdf

World Ports Climate Initiate har også en god vejledning udformet af internationale havne.
http://www.lngbunkering.org/

Fakta om LNG

 • LNG er lettere end luft – LNG er dermed en drivhusgas frem til det øjeblik den brændes af i en motor
 • LNG udvides 600 gange fra væske til gas
 • LNG vejer det halve af bunkerolie og forbruger dermed mindre brændstof at fragte
 • LNG har en bedre energitæthed og dermed et mere effektivt forbrug
 • LNG handles i MwH og ikke som olie i ton
 • I casen fra Samsø kommune forventes LNG at give en omkostningsreduktion på 12 pct. på lang sigt

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

LNG i danske havne.jpg
Kilde: Liquefied-gascarrier.com

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen