Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DSC_0301

Styrkepositioner – hvad skal det gøre godt for? Danske Havne kortlægger havnes styrkepositioner ud fra tre formål: bedre konkurrencekraft, bedre politisk interessevaretagelse og en hjælp til investorer.

Danske Havne udarbejder en detaljeret oversigt over de danske havnes styrkepositioner. Projektet udmøntes i et katalog, som skal stille havnene bedre, når det kommer til interessevaretagelse, konkurrencekraft og tiltrækning af kunder og investorer samt udmelding af budskaber.

Bedre viden om individuelle styrkeområder i havnene vil give et overblik over havnenes kompetencer og styrker som samlet branche, som klynger og som enkelthavne. Kortlægningen tydeliggør havnenes styrker, services og samarbejder, hvilket gør havnene mere attraktive for kunder og i sidste ende styrker konkurrencekraften. Kortlægning omfatter offshore vind, krydstogt og færgepassagerer, olie og gas, værfter samt grus og sand. Der vil løbende blive tilføjet nye fokusområder.

Kortlægningen giver samtidig en bedre argumentation for den rette infrastruktur og rammebetingelser. En forbedring af den politiske interessevaretagelse med andre ord.

Et delformål med kortlægningen af havnenes styrkepositioner er også at nå frem til en fælles terminologi blandt alle interesser, så der tales med samme stemme udadtil. Eksempelvis er der inden for offshore vind forskel på, om en havn er specialiseret inden for produktion, udskibning, løft eller noget helt tredje. På den måde tydeliggøres det, hvor kunden skal søge hen.

Danske Havne samarbejder med relevante organisationer for at ramme plet med markedsundersøgelser og fortællingen om markedsudviklingen under de enkelte styrkepositioner. Blandt organisationerne, der indgår i samarbejdet, er Vindmølleindustrien, Danske Råstoffer, Copenhagen Cruise Network, Danske Maritime samt Olie- og Energiforum.

Kataloget opdateres årligt, så det afspejler havnenes og styrkepositionernes udvikling. Det vil stille de danske havne bedre politisk overfor kunder og i den generelle interessevaretagelse.

For mere information. Kontakt Jonatan Sandager Hansen eller Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

DSC_0301.JPG
Kilde: Frederikshavn Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen