Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Køge Havn luftfoto

Mads Christensen, kommunikationschef/PA i Køge Havn, præsenterer Ugens Havn

Mads Christensen, Køge

 

Billedet viser Mads Christensensen, kommunikationschef/PA i Køge Havn

Om Køge Havns store havneudvidelse, der giver mulighed for at modtage containerskibe, om at udarbejde virksomhedsstrategien for Køge Havn for de næste ti år – med alt hvad det indebærer af udnyttelse af arealerne, medarbejderinddragelse og ejerskab og at starte som en ”fremmed fisk” på en havn, hvor det hele skulle læres fra bunden.

Hvad laver du på Køge Havn – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er ansat som kommunikationschef på Køge Havn og i Skandinavisk Transport Center. Sammenlagt udgør de to enheder Køges logistikklynge, som frem til år 2022 bliver udvidet betydeligt. Når Køge Havn er endeligt udbygget, bliver den arealmæssigt en af de største havne i landet, og der er fuld fart på anlægsarbejdet.

Mit hovedansvar er at formidle de mange gode historier fra havnen og transportcenteret, og dem er der nok af qua vores udvikling. Mit arbejde er dog også meget projektbaseret, og jeg forsøger at være der, hvor der er brug for mig. Hvad end det gælder udarbejdelse af rapporter, markedsføringsmateriale, indvielsesevents, hjemmesider, pressemeddelelser eller andet, så plejer jeg at være involveret.

Jeg er uddannet kandidat i kommunikation, og jeg har absolut ingen uddannelsesmæssig erfaring, hvad angår den maritime verden. Det gør både arbejdet spændende, men bestemt også komplekst. Jeg tænker nogle gange, at jeg ligeså godt kunne skrive om det perfekte drive i et golfmagasin. Det har jeg ligeså lidt forstand på. Men det er jo egentlig også grundkernen i at kunne kommunikation som et håndværk. Altså, at man kan sætte sig ind i et fremmed emne for derefter at formidle det på en interessant facon, så alle kan være med. Det er dét, jeg brænder for.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Vi har mange successer, både store og små, på havnen. En af de mere bemærkelsesværdige er, at vi netop har fået godkendt vores unitterminal projekt samt VVM af byrådet i Køge. Det er et gigantisk projekt, som øger havnens areal med yderligere 24 ha (240.000 m2).

Unitterminalen vil muliggøre, at Køge Havn i fremtiden kan anløbes af betydeligt større skibe med mere gods i lasten. Det vil desuden være muligt at modtage containerskibe på den nye terminal sideløbende med, at det nye havneanlæg får plads til trailere og anløbspladser for ro/ro fartøjer. Vi påbegynder anlægsarbejdet i 2016, og vi forventer, at unitterminalen er færdigetableret i 2022.

Hvad gør dit job allerbedst?

Det er de mange forskelligartede udfordringer, som jeg arbejder med. Der er ikke to projekter, som ligner hinanden, og jeg lærer hele tiden noget nyt. Senest har jeg fået til opgave at udarbejde Køge Havns virksomhedsstrategi 2015-2025, og det er altså noget af en opgave, når man som fremmed fisk i havnen, skal skabe viden om og planlægge, hvordan havnen skal fungere de næste 10 år.

Selvom jeg har en vis ærefrygt for opgaven, så er jeg en resultatorienteret person, og jeg elsker at tænke nyt og være kreativ. Vores virksomhedsstrategi kommer derfor til at være baseret på en høj grad af medarbejderinvolvering, hvor vi bl.a. opretter et ”fremtidsværksted” – en slags tænketank om havnens fremtidige udvikling. Her mødes vi og udveksler erfaringer og oplevelser af havnens udfordringer og muligheder.  Når vi engang har fået fastsat vores strategiske mål, gør vi medarbejderne til projektledere, som får ansvar for, at de mange tiltag bliver gennemført. På denne måde kommer strategien hele huset rundt, og udfordringerne bliver italesat og løst af de mennesker, som arbejder med det til daglig.

At jeg kan få lov til at udtænke sådan et projekt, er for mig noget af det mest motiverende arbejde.

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

Jeg forventer et kanon år for Køge Havn i 2016. Vi er jo i fuld gang med udvidelse af havnen, der har en anlægspris på ca. 950 millioner kroner. Projektet omfatter først og fremmest en etablering af næsten 2.300 nye kajmeter, en vanddybde på 9,5 m og etableringen af et 40 ha stort erhvervsområde. Og, som jeg tidligere har været inde på, har vi netop fået byrådets godkendelse til at starte anlægget af den nye unitterminal, som vi påbegynder anlægsarbejdet på i 2016. Vi glæder os helt enormt til de nye muligheder, der følger med udvidelsen.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Det er et svært spørgsmål. Normalt kører det meste som planlagt. Der er til gengæld en af vores kunder, som netop har haft en brand i et af sine pakhuse. Det var rimelig uventet. Der kom heldigvis ingen til skade, men facaden skal i hvert fald skiftes.

Fakta om Køge Havn

  • Størrelse (m2): Under udvidelse. I dag: 325.000 m2. I år 2022: 925.000 m2.
  • Omsætning: 33 millioner kr.
  • Godsomsætning: Ca. 2 millioner tons.
  • Fisk: Lidt
  • Færgeforbindelse/passagerer: Færgen til Bornholm
  • Vigtigste erhverv på havnen: dem alle.
  • Hvor mange virksomheder er etableret på havnen: 27
  • Anløb – hvad er der flest af?: Bulk
  • Havnens betydning for arbejdspladser: ca. 1800 personer er beskæftiget i relation til aktiviteter på Køge Havn.

http://www.koegehavn.dk

Køge Havn luftfoto

Billede af Mads Christensen kan hentes her.
Billede af Køge Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Køge Havn.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her. 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen