Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Margrethe Vestager opfordres som ny konkurrencekommissær til at se på rammer for fair konkurrence mellem Europas havne og skabe fornyet vækst i maritim handel.

Europa-Kommissionens nye kommissærer er beskrevet som et stærkt og dynamisk hold med fokus på vækst, beskæftigelse og en styrket rolle for Europa i verden. Danske Havne opfordrer Danmarks nye kommissær til at se på konkurrencen blandt EU’s havne og muligheden for at øge den maritime handel.

Den danske kommissærkandidat, Margrethe Vestager, får ansvaret for EU’s konkurrencepolitik. Som konkurrencekommissær er det Margrethe Vestagers opgave at sikre, at det indre marked fungerer. Og hermed at konkurrencen mellem EU’s virksomheder – og havne – fungerer.

En konkret opfordring til den nye kommissær er fair konkurrence i havne. Konkurrencen blandt EU’s havne er skæv pga. manglende retningslinjer, hvor nogle lande støtter projekter, som ikke kan støttes i andre lande, eller projekter der kan støttes af EU, men ikke nationalt. Manglende retningslinjer for statsstøtte til havne har gjort, at flere lande og regioner har udtænkt statsstøtteordninger, der skævvrider konkurrencen. Forskellene har en direkte indvirkning på den pris, der betales af havnens brugere. Derfor er der behov for at få kigget på den skævvredne konkurrence.

En anden opfordring er hjertet af Fællesskabet: Det indre marked. Et nøgleområde som maritim handel er i dag ikke omfattet af det indre marked. Der er konkret behov for at reducere de administrative byrder, der er forbundet med maritim transport. Forenkling vil sikre mere søtransport og konkurrencemæssig ligestilling mellem transportformerne på vej, bane og sø. Multiple kontroller som fx told er centrale områder for lempelser. Så her er der også nok at gå i gang med.

Opfordringerne kan ikke løses af Margrethe Vestager alene. Kommissionen arbejder alt for sjældent på tværs af politiske områder. Den nye Kommission kan især vise sin styrke og dynamik ved at lade de tre kommissærer for hhv. konkurrence, transport og det indre marked samarbejde om fælles regulering til bedre konkurrenceforhold og dermed maritim vækst i Europa.

Margrethe Vestager skal godkendes af Europa-Parlamentet den 2. oktober 2014.

Se de nye kommissærer i Europa-Kommissionen her.

For mere information kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Margrethe Vestager - Fotograf Trine Søndergaard_01.jpg
Kilde: Folketinget

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen