Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Regeringen har fokus på lettelse i erhvervslivets administrative byrder og overimplementering af EU-regler. Konkret giver det mulighed for at melde sære regler, som erhvervshavnene ønsker ændret eller droppet. Benyt dig af chancen for at få ryddet op og få en lettere hverdag. Danske Havne hjælper gerne.

Har du også undret dig over sære regler, som forhindrer en fornuftig havnedrift? Så har vi alle nu chancen for at få gjort noget ved det. Trafik- og Byggestyrelsen modtager indtil 1. november 2015 eksempler på sære regler, som erhvervet gerne vil have fjernet eller lavet om. Trafik- og Byggestyrelsen peger først og fremmest på regler på deres eget område, men Danske Havne vil benytte sig af åbningen og pege på alle regler i forhold til en fornuftig havnedrift. Du kan finde information og skema til at melde en sær regel her . Danske Havnes medlemmer kan også sende reglerne til Danske Havne, så hjælper vi gerne med videreformidling.

De sære regler og deres videre liv bliver også taget op i Branchepanelet for havne. Medlemmerne er aktører på havneområdet, og selvfølgelig Danske Havne.  Det forum er nedsat blandt andet for at styrke dialogen mellem Trafik- og Byggestyrelsen og havneområdets aktører. Det, der blandt andet drøftes, er problemstillinger vedrørende regulering, tilsyn og godkendelser inden for havneområdet. Danske Havne er meget tilfredse med, at branchepanelet er nedsat, fordi det sikrer en formaliseret dialog og fokus netop på reglerne og deres fortolkning. En fornuftig tilgang vil være, at de regler, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares, og så skal de selvfølgelig laves om eller fjernes. Heraf forhåbentlig opfordringen ”Meld en sær regel”.

Så først samler vi altså reglerne. Spektret er bredt. Danske Havne kommer med forslag inden for havneloven, maritim sikring, banenormer, støjmålinger o.a. Men det er jer, der lever med reglerne, der skal melde dem. Så husk at komme i gang, og at det kun er de regler, der er meldt, der bliver behandlet.

Miljøstyrelsen har også en øvelse i gang. Miljøstyrelsen holder kun åbent et par dage endnu for sære regler i forhold til strandbeskyttelseslinjen. Danske Havne er godt i gang med at samle sammen, og der er også havne, der melder ind. Se mere her.      

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Meld en sær regel.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen