Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Meld en “sær” regel inden 1. november 2015 til Trafik- og Byggestyrelsen.

Til og med 1. november 2015 er det muligt at melde en ”sær” regel på havneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen. Initiativet er led i styrelsens arbejde for at skabe en effektiv og tidssvarende regulering, der understøtter effektiviteten og innovationen i transportvirksomhederne. 

Danske særregler kan forringe virksomhedernes konkurrenceevne og stille danske borgere ringere, end hvad der er tilfældet i andre lande. Til tider kan reglerne være velbegrundede, f.eks. hvis man i Danmark ønsker et højere beskyttelsesniveau, men hvis ikke, skal reglerne genovervejes, og her er det vigtigt at få input fra branchen.

Derfor opfordrer styrelsen nu branchen til at melde en særregel eller komme med forslag til regelforenklingsinitiativer. Der vil som udgangspunkt være tale om regler, der administreres af Trafik- og Byggestyrelsen (se boksen til højre), eftersom det er disse, styrelsen har mulighed for at ændre eller justere. Når dette er sagt, hører vi naturligvis også gerne om andre ”sære” regler på havneområdet.

Sådan giver du input
For at melde en særregel eller komme med forenklingsforslag skal du udfylde skemaet i boksen til højre. Anvend gerne et nyt skema for hver enkelt særregel / ”sær” regel.

Skemaet skal sendes til Julie Flagsø JULF@tbst.dk senest 1. november 2015.

Trafik- og Byggestyrelsen vil herefter foretage en vurdering af alle indkomne forslag og tage stilling til, om der er grundlag for at opretholde reglen, ændre eller helt ophæve den. De modtagne input vil også danne baggrund for den videre drøftelse i de allerede eksisterende branchefora, herunder Branchepanelet for Havne.

Læs nyheden på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen