Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Trafikstyrelsen igangsætter initiativet “Meld en sær regel”.

På mødet i Branchepanelet for Havne den 24. juni 2015 blev det aftalt, at Trafikstyrelsen igangsætter initiativet ”Meld en sær regel” på havneområdet. Styrelsen har haft positive erfaringer med et lignende initiativ på luftfartsområdet.

Trafikstyrelsen vil orientere på hjemmesiden samt udsende en nyhedsmail, hvori styrelsen vil opfordre til, at man frem til udgangen af september 2015 ”melder en sær regel” eller kommer med forslag til regelforenklingsinitiativer på havneområdet.

Eventuelle forslag skal indeholde oplysninger om 1) hvad er det for en lovgivning? (skal være lovgivning, der primært ligger under Transportministeriet) 2) Ansvarlig myndighed 3) Beskrivelse af problemet ved lovgivningen 4) Forslag til eventuel ændring/regelforenklingsinitiativ.

Derefter vil Trafikstyrelsen præsentere de indkomne forslag for Branchepanelet på branchepanelmødet 29. oktober 2015 samt komme med forslag til den videre behandling.

Så fra Danske Havne kan vi kun opfordre til, at I hen over sommeren overvejer ”sære regler.”

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

 

paragraf

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen