Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Lolland stor

Lolland graf Lolland lille

2016 gav rekord store skibsanløb for Nakskov Havn. Fremgangen i skibstonnage bæres især af vinger som produceres af MHI Vestas Offshore i Nakskov.

Med den netop annoncerede udvidelse af produktionskapaciteten udtrykker Havnechef Jørgen Buhl håb om yderligere fremgang i 2017.

 

MHI Vestas har netop annonceret at virksomheden udvider produktionen af deres 8 MW offshore mølle i Danmark og ansætter 414 ekstra medarbejdere i produktionen på Lindø og i Nakskov.

På Lindø fremstilles vindmøllens maskinkabine, mens Nakskov-fabrikken fremstiller de 80 meter lange vinge.

 

Lolland Erhvervshavne havde i 2016 en samlet omsætning på 14 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 3,2 mio. kr.

Resultatet er meget tilfredsstillende i Nakskov Havn med en god fremgang i både skibs- og vareafgifter, mens der er en mindre tilbagegang i godsomsætning/vareafgifter i Rødbyhavn.

Der har i begge havne været fokus på at klargøre havnene til de fremtidige udfordringer både for eksisterende kunder og de kommende infrastrukturprojekter.

 

For Nakskov Havn er der opnået historisk store godsmængder, ligesom der er rekorder i skibsanløb.
Fra 2015 til 2016 er godsomsætningen på Nakskov Havn steget fra 390 t. tons gods i 2015 til 517 t. tons gods i 2016, hvilket giver en fremgang på 32,4 % i tons.

Mange anløb af større skibe har forøget de samlede anløb i skibstonnage fra 396 BT. i 2015 til 637 BT i 2016 eller en fremgang på 60,9 %. Vingetransporterne til MHI Vestas Offshore er den væsentligste baggrund for den store stigning i skibstonnage.
Vindmøllevinger vejer ikke meget i forhold til skibsstørrelsen og udgør derfor kun en mindre del af godsmængden. Fremgangen i godsmængden er en bred fremgang i kendte godstyper som korn, sten og grus, roepiller, skrot mv..
Korn er fortsat den største enkelte varegruppe og udgør ikke mindre end 50,3 % af den samlede godsmængde.

For mere information, kontakt Havnechef Jørgen Buhl på jobu@lolland.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen