Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto: Hans Søndergård
Foto: Hans Søndergård

Nu måtte det være nok.

Til en paneldebat i slutningen af 1980’erne på Ærø blev det simpelthen for meget for Michael Svane, da han som udsendt af Industrirådet, forgængeren til Dansk Industri, deltog i en diskussion om fordele og ulemper ved det daværende EF.

Interessen for og engagementet i det europæiske samarbejde havde været stærk lige siden årene på jurastudiet, hvor han også havde undervist i emnet. Så da debatten tog fart blandt de øvrige deltagere – som han uden at nævne navne betegner som “hardcore politikere” – og de begyndte at bruge argumenter, som han vidste ikke havde hold i virkeligheden, kunne han ikke længere holde sig tilbage.

“Jeg var castet til mødet som en pæn og stilfærdig ekspert i EU-ret, men undervejs skiftede jeg gear og blev pludselig en åbenmundet lobbyist,” siger han til MobilityWatch om det, der blev hans “politiske vækkelse.”

“Der sad nogle borgere, der havde krav på at få sandheden at vide. Det var ekstremt interessant at se reaktionerne og deltage i debatten, hvor jeg selvfølgelig holdt fast i min faglighed,” understreger han her mere end 30 år efter.

Siden gik det slag i slag for den nu 64-årige Michael Svane, som foruden EU-interessen har brugt det meste af sit arbejdsliv på transportsektoren og talt dens sag over for politikere og myndigheder.

Det er sket i regi af Danske Vognmænd og senere DTL og siden 2008 som direktør for DI Transport.

Men i midten af december er det slut, når han takker af og går ud af hovedkvarteret på Rådhuspladsen.

Ikke et endegyldigt farvel

“Det er da vemodigt. Det er det jo altid, når man stopper med noget, man brænder for, og som har fyldt 24/7 alle dage i året. Men det har været en beslutning, der har modnet sig, fordi jeg også ville prøve noget andet, inden jeg slutter mit arbejdsliv.”

Afskeden skulle egentlig være sket tidligere, men coronakrisen har udskudt stoppet flere gange. Men selvom afskeden nu er officiel, har transportbranchen ikke set det sidste til Michael Svane.

Har jeg et enkelt ønske til transportverdenen, så er det, at man samler tropperne i færre, men til gengæld mere slagkraftige organisationer – ART FORHENVÆRENDE DIREKTØR I DI TRANSPORT

Han planlægger således at fastholde berøringen med sektoren via en cocktail af rådgivningsopgaver, foredrag, bestyrelsesposter og det, som han betegner som “konkrete opgaver inden for transport og infrastruktur.”

Hvad det præcist ender med, hverken kan eller vil han sige. Han har således lovet sig selv ikke at sige ja til noget, før han er stoppet og har haft en tænkepause.

Alligevel giver han dog nogle indikationer over for MobilityWatch.

Flere muligheder

I de sidste uger inden stoppet bliver der dog også rigeligt at se til, forklarer han.

For det første vil han skulle hjælpe med overdragelse af posten til sin afløser, som der endnu mangler at blive sat navn på.

Dertil kommer der en række sager, der skal følges til dørs i det omfang, det er muligt. Det gælder bl.a. forskellige dele af udmøntningen af infrastrukturplanen, der blev indgået før sommerferien, og hvor der f.eks. skal nedsættes forskellige kommissorier. Uden at ville røbe for meget, siger han, at det “ikke vil være usandsynligt,” at det også er noget af det, han kan komme til at bruge tid på efter afskeden med DI.

Der er også de mørke skyer, der igen trækker sig sammen over luftfarten i forhold til rejserestriktioner som følge af smitteudviklingen. Her fortæller Michael Svane, at han vil arbejde for et fornuftig beredskab, der sikrer, at “der kan skrues op og ned.”

Det nytter ikke – undskyld udtrykket – bare at være en stikirenddreng, som ukritisk bærer det ene ønske frem efter det andet – MICHAEL SVANE, SNART FORHENVÆRENDE DIREKTØR I DI TRANSPORT

Desuden er der arbejdet med EU’s vejpakke, som Michael Svane har brugt mange kræfter på i de seneste år, herunder i regi af den europæiske erhvervssammenslutning Business Europe, hvor han siden 2014 har været formand for transport- og infrastrukturudvalget.

Den næste etape af de europæiske regler indføres i begyndelsen af 2022 og omfatter bl.a. kravet om, at lastbiler skal vende retur til hjemlandet hver 8. uge.

“Vejpakken er en markant brik, der er ved at nærme sig hverdagen ude i virksomhederne, og som kommer, mens man kigger ind i andre kapacitetsudfordringer på landevejsområdet, herunder i forhold til mangel på arbejdskraft, brexit osv.,” siger Michael Svane.

“Det optager os meget, selv om jeg ikke når at følge det til dørs, men hele kapacitetsudfordringen kunne måske også være noget, jeg skal beskæftige mig med efter 1. januar,” tilføjer han.

Den nye kamp

Spørgsmålet om ændringer på fremtidens fragtmarked, og hvad kunderne skal forvente deraf, leder frem til en anden udvikling, som Michael Svane finder særligt interessant, og som han selv betegner som de “store tektoniske plader, der begynder at røre på sig.”

Det gælder ændringen i rollerne i det globale transportsystem, hvor rederier som f.eks. A.P. Møller-Mærsk har meldt ud, at man fremover vil stå for en langt større del af transportkæden og dermed i højere grad bevæge sig ind på speditører som DSV’s område.

Man skal lave politik – og dermed også interessevaretagelse – på basis af, hvordan medlemmernes hverdag er. Hvad er deres bekymringer og udfordringer? -MICHAEL SVANE, SNART FORHENVÆRENDE DIREKTØR I DI TRANSPORT

Det er samtidig en brydning mellem to virksomhedstyper på transportområdet – selskaber som Mærsk, der er asset heavy, altså kort sagt har en masse skibe og andet materiel, og andre logistikaktører, der kører med en asset light-strategi, hvor man lejer sig ind på lastbiler, fly osv.

“Det er nogle af de strukturelle forandringer, der kommer til at ske, og hvor der bliver et spørgsmål om, hvem der har de økonomiske muskler til at sætte sig på forsyningskæderne. Det er noget af det mest interessante, der ligger og skvulper på transportmarkedet,” siger han.

Også det felt kan blive noget, som Michael Svane i fremtiden måske vil kommentere på, fortæller han, og noget som helt sikkert kommer til at “skabe hverdagen” for hans kommende afløser.

Og hvad er det så egentlig, man skal kunne i jobbet som transportsektorens talerør?

Ledestjernen

Michael Svane peger selv på, at det er afgørende, at man som lobbyist kender branchen.

“Det handler om at “eje” branchen, politikken og processerne. Her skal man ikke lave politik for politikkens skyld. Man skal lave politik – og dermed også interessevaretagelse – på basis af, hvordan medlemmernes hverdag er. Hvad er deres bekymringer og udfordringer? Derfor er det afgørende, at man kender dem og deres position på markedet.”

Den pointe kalder Michael Svane for “ledestjernen”, som han har stræbt efter hele sin karriere som lobbyist.

Desuden skal man kunne begå sig på tværs af partiskel, når det gælder dialogen med politikerne.

“Her skal man selvfølgelig have troværdighed, men det handler i høj grad også om at være løsningsorienteret. For de fleste politikere, som i langt de fleste tilfælde er bedre end deres rygte, vil jo gerne lande løsninger.”

Det kræver dog også, at man evner at tage ansvaret overfor baglandet, påpeger han.

“Nøglen til det er at lave en forventningsafstemning, men også at man tør stille sig op foran et medlem og sige; “Jeg forstår godt, hvad du ønsker, men af de og de årsager kommer jeg ikke til at arbejde for det.” Det kan de fleste godt forstå, hvis man er åben op det,” siger han.

“Det nytter ikke – undskyld udtrykket – bare at være en stikirenddreng, som ukritisk bærer det ene ønske frem efter det andet.”

Derfor kræver jobbet mod og evnen til at stille sig op på ølkassen. Også hvis man f.eks. skal stå over for flere hundrede utilfredse vognmænd, “der kræver ens hoved på et fad,” som han selv har prøvet.

Opfordrer til konsolidering

Det er dog ikke kun sin efterfølger, som den afgående DI-chef har gode råd til.

Michael Svane har også en klar anbefaling til resten af lobbylandskabet på transportområdet, som tæller en lang række organisationer som Dansk Erhverv, ITD, FDL, Danske Speditører og mange flere.

I hvert fald svarer han på spørgsmålet, om branchen burde gå efter en konsolidering “entydigt ja.”

“Det er medlemmerne, der bestemmer, men alle ved, at hvis man ikke står sammen, er man nemmere at spille af banen. Og man leverer ofte en god undskyldning til politikere og andre beslutningstagere for ikke at høre efter, hvis en branche kommer med tre-fire forskellige synspunkter,” siger han.

“Så har jeg et enkelt ønske til transportverdenen, så er det, at man samler tropperne i færre, men til gengæld mere slagkraftige organisationer.”

Hvordan skal det så ske?

“Ja, det nemme var jo, at alle blev en del af DI,” siger han og griner.

“Men det er jo sikkert, at alle vil gå den vej. Men der er altså bare en fordel ved at have et rygmærke, hvor man har den store dreng i skolegården med sig.”

Michael Svane

Udpluk fra Michael Svanes karriere:

Uddannet i jura i 1982 fra Københavns Universitet

Efter sin uddannelse ansat i bl.a. Industrirådet (forgængeren for Dansk Industri) og Dansk Arbejdsgiverforening

1998-2004 – direktør i Danske Vognmænd/DTL

2006-2008 – direktør i HTS Handel, Transport og Service

Nu mister Michael Svane altså snart selv sit “rygmærke” og foruden det arbejde, der måtte følge efter stoppet i DI, planlægger han også flere ting på den private front.

Her vil han bl.a. bruge flere kræfter på sin ødegård i Sverige, mere tid sammen med sine tre børn – alle tre sønner, som også er uddannet jurister – samt flokken af børnebørn.

Endelig kommer passionen for den lokale fodboldklub, gravhunden Monty og en måske kommende interesse inden for akvariefisk, fortæller han.

Michael Svane stopper den 16. december, men afholder afskedsreception i dag, onsdag den 1. december, i Industriens Hus i København.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen