Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget har netop taget hul på forhandlingerne om bl.a. om udbygningen af havvindkapaciteten i Danmark. Lige nu samler opmærksomheden sig om regeringens forslag om at etablere to store energiøer med tilknyttet havvind i hhv. Nordsøen og Østersøen ved Bornholm.

Men der er gode grunde til også at rette blikket mod Kattegat, siger borgmester Jan Petersen (S), Norddjurs Kommune og CEO Henrik Carstensen, Grenaa Havn, der er gået sammen i en midtjysk offensiv til fordel for en ny havvindmøllepark i Kattegat.

Jan Petersen ser flere gevinster både for klima og arbejdspladser:

“En havvindmøllepark i Kattegat er et godt og omkostningseffektivt bud på en hurtigere løsning, der kan forsyne Østdanmark med grøn el. Vi skal nemlig ikke først planlægge og etablere en energiø.

Vores budskab til Christiansborg er derfor: Ja, lad os få et energiø-projekt, men også komme hurtigt i gang – og helst i Østdanmark. For det er dér behovet for mere grøn el er størst. Danmark har travlt, hvis vi skal nå 70 pct.-målet i 2030. Det taler for tempo i udbygningen. Hvert år tæller. En havvindmøllepark i Kattegat vil tilmed sikre gode danske arbejdspladser i midten af Danmark”.

Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen peger på, at Kattegat og specifikt Hesselø var den mest omkostningseffektive placering blandt de områder i Østdanmark, som Energistyrelsen lod screene i 2018. Samtidig kan man få gavn af den ekspertise, der er bygget op med etableringen af Anholt Havvindmøllepark.

“Grenaa Havn har som en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne vundet anerkendelse både nationalt og internationalt som professionel vindmøllehavn. Havnen kontaktes af lande verden over, der vil have del i den store know-how som base- og servicecenter for vindmølleprojekter, som Grenaa Havn har bygget op med etableringen af Anholt Havmøllepark. På den måde har havnen allerede plads, udstyr og et erfarent mandskab, der vil være en stor fordel for en anlægshavn af en ny vindmøllepark”, siger Henrik Carstensen.

Begge anfører, at der ud over det foreslåede energiø-projekt bør være plads til en yderligere havvindmøllepark. Klimarådet og Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning har entydigt anbefalet at skrue markant mere op for havvindudbygningen, hvis Danmark skal nå sit mål 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Klimapartnerskabet anbefaler 5 GW ekstra havvind frem mod 2030. Regeringens udspil rummer 4 GW.

Havvind har massivt potentiale som driver for vækst og beskæftigelse. Danske Havne har netop beregnet, at havvind kan skabe 20.000 nye arbejdspladser frem mod 2030 med etablering af 10 GW havvind. Danmark skaber endda flere arbejdspladser per GW end øvrige lande i Europa. Fordi vi er i stand til at løse så stor en del af opgaven selv. Hvor andre kun beskæftiger 1.642 personer pr GW, er Danmark helt oppe på 5.610. Energistyrelsen og Danmarks Statistik har vurderet den totale beskæftigelseseffekt af Anholt Havvindmøllepark til 8.000 jobs i anlægsfasen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen