Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

opsamlet affald
opsamlet affald

Alene på den jyske vestkyst fjernes hvert år over 1.000 tons affald. Ny kampagne samler strandgæster, sejlere og fiskere til fælles kamp for et hav uden affald.

opsamlet affald
Opsamlet affald ved den jyske vestkyst, 2017. Foto: Hold Danmark Rent

Hver anden dansker kan få deres strandtur ødelagt af affald, viser en ny undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet. Alene i de vestjyske kommuner fjernes mere end 1.000 tons affald om året fra strandene. En ny kampagne fra Miljø- og fødevareministeriet blæser til fælles kamp for et hav uden affald.

“Netop nu er mange af de 75 kystkommuner ved at rydde deres strande for affald, der er skyllet i land hen over vinteren. Andre steder er det største problem affald efterladt fra strandture. Der er brug for, at lystsejlere, strandgæster og fiskere går sammen om et hav uden affald. Derfor er det også navnet på vores nye kampagne”, siger kontorchef for Cirkulær Økonomi & Affald i Miljøstyrelsen, Nis Christensen.

Kampagnen med et budget på 3 mio. kr. arbejder sammen med bl.a. sejlere, lystfiskere og erhvervsfiskere. I alt støtter mere end 25 organisationer aktivt op om kampagnen ved at deltage i film, events og andre fælles oplysningsaktiviteter, der skal få alle, der færdes på havet og ved kysten til at tage ansvar og stå sammen om strande og et hav uden affald.
Alle har et ansvar Affald i havet og på stranden er et globalt problem, og en del af affaldet på de danske strande flyder hertil fra udlandet. Meget af det ender på den jyske vestkyst, hvor bl.a. organisationen Hold Danmark Rent arbejder med at fjerne det.

“Vi er med i Miljø- og Fødevareministeriets kampagne, fordi ingen kan løse problemet med affald i havet alene. Der er desværre affald nok til alle, og mange kender ikke til problemet med de store mængder affald, der skyller op på kysterne. Derfor er vi glade for, at der skabes nye tiltag, så vi alle kan blive klar over, at opgaven med at minimere mængderne af affald i havet er et fælles ansvar”, forklarer Anette Juul Jensen, projektleder i Hold Danmark Rent.

Den nye undersøgelse viser, at 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet.

Fakta om marint affald

Det affald, der skyller i land er kun toppen af isbjerget. Ifølge FN’s miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.

  • Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.
  • DTU Aqua har fundet plast i maverne på mellem 11 og 39 % af torsk, sild og hvilling fra Nordsøen, Østersøen og Storebælt.
  • EU’s miljøagentur har modtaget rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.
  • En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.
  • Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)
  • På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte “spøgelsesnet”, der kan fange fisk og andre havdyr. (Kilde: EU’s miljøagentur, EEA)
Danskernes holdning til affald i havet

Kilde: YouGov. Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.017 danskerne gennemført i marts 2018 for Miljø- og Fødevareministeriet.

  • 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald, fx plast, i havet.
  • 51 % af danskerne mener, at affald på stranden kan ødelægge deres tur til stranden.
  • 51 % af danskerne mener, at strandgæsterne har det største ansvar for at holde strandene rene.
  • 35 % af danskerne synes, at der ligger meget affald på danske strande og kyststrækninger.
Om Miljø- og Fødevareministeriets kampagne

Miljø- og Fødevareministeriets nye kampagne “Sammen om et hav uden affald” skal få strandgæster, turister, lystsejlere og fiskere til at være med til at minimere affald på strande, på havne og i havet.

Kampagnen arbejder sammen med en lang række organisationer for fiskere, sejlere og miljø om at nå bredt ud via events, distribution af film på sociale medier og andre oplysningsaktiviteter. Kampagnen støtter blandt andet Nordisk Strandrydder Dag i maj, hvor frivillige i hele Norden samler affald langs kysterne.

Følg med i kampagnen på www.mst.dk/HavUdenAffald.

Yderligere information For Miljøstyrelsen: Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 91 33 47 94, e-mail: jamvo@mst.dk
Kontakt vedr. kampagnen: Christoffer Hovaldt, telefon 26 70 52 82, mail ch@rostrapr.com

Foto i høj opløsning kan hentes her.

Kampagnelogo i høj opløsning kan hentes her.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen