Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

For kun tredje gang har der været afholdt møde i det Nationale Erhvervshavneråd under trans-portministeren. Mødet handlede om maritim sikring og ønsker til evaluering af havneloven. Efterfølgende har Danske Havne haft møde med transportminister Magnus Heunicke med fokus på netop havneloven.

Danske Havnes bestyrelsesformand Peter Maskell deltog den 2. oktober 2014 i det kun tredje møde på to år i det Nationale Erhvervshavneråd. Det Nationale Erhvervshavneråd består af repræsentanter fra en række interesseorganisationer, der alle har noget at gøre med erhvervshavnene. Det være sig Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri mfl.

De to hovedpunker var dels maritim sikring, dels den forestående evaluering af havneloven.

Arbejdsgruppen for evaluering af reglerne for maritim sikring havde afleveret deres afrapportering, og ministeren kvitterede for det store arbejde, som arbejdsgruppen har lavet. Danske Havne har deltaget i arbejdsgruppen. Der var bred enighed om, at arbejdet med rapporten i arbejdsgruppen har været frugtbart, og at rapporten beskriver udfordringerne på området godt. Arbejdet har desuden bidraget til en bedre forståelse af reglerne og ryddet uklarheder og misforståelser af vejen. Der var således bred tilfredshed med rapporten og de anbefalinger, som er resultatet af evalueringen af reglerne.

Hvad angår den forestående evaluering af havneloven, præsenterede ministeren idéen om en workshop i januar 2015, hvor der er mulighed for at få alle emner, der kan være relevante i evalueringen, på bordet. Danske Havne fremførte, at der var behov for evaluering på en række punkter i havneloven, mens andre medlemmer af det Nationale Erhvervshavneråd udtrykte god tilfredshed med den nuværende lov.

Efterfølgende har bestyrelsesformand Peter Maskell og direktør Gitte Lillelund Bech holdt særskilt møde med transportminister Magnus Heunicke og hans embedsfolk, hvor der var mulighed for at gå i dybden med Danske Havnes ønsker til evaluering, herunder at orientere om den forestående eksempelsamling. Ministeren var her meget lydhør og ønsker at gå konstruktivt ind i evalueringsarbejdet med havneloven.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

heunike 420.jpg
Billedet viser transportminister Magnus Heunicke på talerstolen ved
Danske Havnes havnekonference “Europas bedste havne”, april 2014

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen