Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Anne E. Jensen

Længe har den været under vejs, EU’s havneforordning, og nu er den blevet yderligere forsinket, da kommissær Margrethe Vestager har udskudt tidspunktet for offentliggørelsen af retningslinjer for statsstøtte til havne. Vi skal godt ind i 2016, før vi har et reelt billede af, hvad havnene har i vente.

Europa-Kommissionens tredje forsøg på at udforme en havneforordning, der skal styrke europæiske havnes effektivitet og konkurrenceevne, lader endnu en gang vente på sig. Det var senest planlagt, at Europa-Parlamentets transportudvalg skulle vedtage et udkast til forslag før jul, den 22. december 2015, hvorefter forslaget skulle behandles i plenum. Det er nu udskudt mindst en måned, hvilket kun er fornuftigt, især fordi Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til havne er blevet udskudt med et helt år til 2017.

Havneforordningen skal sikre transparens i havnes økonomi og adgang for serviceudbydere. Men transparens i økonomiske spørgsmål er tæt forbundet med spørgsmålet om regler for statsstøtte til havne. I dag gælder de generelle regler for statsstøtte, og ikke som i f.eks. lufthavne mere specifikke og klare regler. Det betyder i praksis, at der i dag er stor forskel på, hvad der støttes med offentlige midler i Europas havne, og dermed ulige konkurrencevilkår.

Derfor er det væsentligt, at en kommende havneforordning får direkte relation til klare regler for statsstøtte. Lovforslagets ordfører i Europa-Parlamentet, den socialdemokratiske Knut Fleckenstein, har på den baggrund anbefalet at udskyde den endelige afstemning i Parlamentet til juni 2016, for at afvente noget mere konkret fra Kommissionens side. Men det lader vente på sig.

Konkurrence-kommissær Margrethe Vestager sætter sit team i gang med at lave en offentlig høring i foråret og efteråret 2016. Resultaterne skal drøftes med nationale eksperter. Her er det Erhvervs- og Vækstministeriet, som repræsenterer de danske interesser. Klare retningslinjer er imidlertid en stor udfordring at etablere. Der er en stor og meget forskelligartet havnesektor i Europa, og nye fælles regler vil have stor konsekvens. Det er baggrunden for, at der afsættes mere tid, så Kommissionen får et bedre overblik over, hvilke typer af havneinfrastruktur, der kan modtage offentlige midler uden at skulle notificere Kommissionen i en lang og besværlig proces.

Havne er af Kommissionen udpeget som vækstcentre for Europa. Det kræver fleksible rammer og flere investeringer i bedre adgang til og fra havnene. Havnene er centrale i logistikkæden og centrale elementer i den fælles transportpolitik. Danske Havne følger sagen på tæt hold for at sikre danske havnes konkurrenceevne.

Med venlig hilsen,
Anne E Jensen, næstformand for Danske Havne

Anne-E-Jensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen