Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Niels Erik Nørgaard, Bønnerup

Niels Erik Nørgaard, havnechef i Bønnerup Havn, præsenterer Ugens Havn

Niels Erik Nørgaard, Bønnerup

 

Billedet viser Niels Erik Nørgaard, havnechef i Bønnerup Havn

Om at være ny havnechef og stå i spidsen for sammenlægningen af de to fonde til Fonden Bønnerup Havn, at sørge for, at havnen kan klare et par ”Bodil’er”, at sætte fokus på de positive historier ved fiskeriet og lægge op til samarbejder fremfor kvotesalg, så der kan komme flere fisk til Bønnerup Havn og om at opleve, at Told og Skat er hurtigere end forventet.

Hvad laver du på havnen – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er ny havnechef på Bønnerup Havn. Det vil sige, at jeg er drift- og personaleansvarlig. Jeg skal forestå den daglige drift af fiskeri- og lystbådehavn, således at der opnås optimale betingelser for erhvervsfiskerne, de landbaserede erhverv på havnen og brugere af lystbådehavnen såvel fastliggere og gæstesejlere, under hensyntagen til de vedtagne budgetter.

Vi er jo ikke så mange ansatte på havnen, så jeg deltager også i det praktiske arbejde på havnen. Vi har naturligt en del sæsonforskydning i forhold til aktivitetsniveau i de forskellige områder på havnen. Og især nu, i forbindelse med sammenlægningsprocessen af fiskeri- og lystbådehavn, har vi haft en del mere kontorarbejde, end jeg forventer, vi vil få fremover. Her har og er der stor opbakning fra bestyrelsen og kommunen til at hjælpe. Heldigvis er vores bestyrelse sammensat på en måde, så der er rigtig mange kompetencer at trække på i denne proces og også i fremtidige projekter.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Den sidste succes, som vi stadig er i gang med, er sammenlægningen af de to havne – til én fond – Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn i daglig tale Fonden Bønnerup Havn. Den er blevet godkendt, så vi nu kan arbejde med fusionen Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og Fonden Bønnerup Lystbådehavn. Vi har fået ny formand for bestyrelsen, og vi har fået sammensat en bestyrelse på ni i den forbindelse, som nu er på plads.

Vi har store forventninger til, hvad sammenlægningen vil betyde, og jeg håber, at alle, såvel ansatte og brugere af havnen, er med på, at vi tænker positivt om den videre proces.

Hvad gør dit job allerbedst?

Der er mange ting! Det er altid godt med et job med mange udfordringer. Jeg er relativ ny på fiskeridelen, så jeg har alibi til at stille ”dumme” spørgsmål – og de er så faktisk heller ikke altid så lette at svare på.

Så det er spændende at få tilpasset virksomheden, så kapaciteten i alle funktioner passer til at imødekomme det kunderne efterspørger.

Vi har fx nogle udfordringer med vores isproduktion. Ligesom det ikke nytter noget at drive et hotel til 1.000 personer, hvis der kun kommer 100. Her bør man naturligt tilpasse hotellet til de 100 gæster eller få nogle flere til at komme. Vi kan fx producere op opbevare 10 gange mere is, end vi forbruger. Vi bliver nødt til at tilpasse produktionen til efterspørgslen, for ellers bliver den forbrugte del alt for dyr at fremstille i forhold til, hvad forbrugerne kan og vil betale.

Vi er ikke en kommunal havn, men en privat erhvervsdrivende fond, så vi kommer ikke lige på kommunens budgetter og får midler til at renovere – endsige udvide.

Men vi er glade for den kolossale kommunale opbakning, vi får. Både i forhold til kommunens bevågenhed og i forhold til villighed til at byde ind.

I forlængelse af det, sørger vi selvfølgelig for at holde havnen ved lige. et sker for en dels vedkommende ved frivillig medhjælp fra havnens brugere. Det er medvirkende til, at vi kan drive havnen på det høje niveau, vi gør. Det kommer brugerne til gode i form af fine faciliteter og rimelige priser. Vort motto er, at ”der er plads til alle”. Vores ambition er, at vi økonomisk skal kunne klare et par ”Bodil’er” uden der sker prisstigninger af den grund. Det er målet at videreføre denne ambition i den nye blandede fond, som jeg håber og arbejder på vil blive udbygget til alles fordel.

Overordnet set er jeg fortrøstningsfuld, men jeg ved godt, at fiskerierhvervet har nogle helt specielle udfordringer med hensyn til rentabilitet i tilpasningen ved udførelsen af deres erhverv herunder generationsskifte. Men som vores tidligere udenrigsminister, Uffe Elleman Jensen, en gang sagde, if you can’t join them beat them.  

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

Jeg forventer, at vi bedre får udnyttet de fordele, der er ved havnen. Vi har en havn med gode nye bygninger, god lodsekaj med kran og masser af plads til udvidelse. Vi har alle faciliteter, der er behov for til at drive fiskerierhvervet, men som jeg har forstået det mangler vi ”kun fiskene”.

Fiskeriet får ikke altid den mest positive omtale i pressen, og der vil vi gerne være med til at vende skuden og få flere positive historier ud.

Vi skal ind i kampen og ikke give op, så der bliver landet nogle fisk i Bønnerup.

I Bønnerup Havn har vi gode faciliteter, og dem skal vi have udnyttet på bedste vis. Vi har fiskeopkøbere, isværk, trucks, køl og frys og kassevask. For mig at se er det oplagt, at man søger hertil.

Og vi må internt se på muligheden for at slå os sammen i en gruppe her på havnen fremfor at sælge kvoter videre – så vi kan fiske ud fra Bønnerup Havn og ikke mindst lande nogle fisk over kajen her i Bønnerup. Det er nok her mit alibi med manglende erfaring/viden inden for erhvervet kommer mig til undsætning.

Lystbådshavnen forventer jeg vil vokse. Den er allerede belagt, så man kan sige, at der er behov for flere faste pladser. Særligt større pladser. Vi regner med på sigt at kunne udbygge med pladser og service i forhold til brugerne i form af muligheden for at komme på land, når man kunne ønske sig det. Her tænker jeg på egen bådtrailer og ophalerbedding med kapacitet til 20 tons kunne være ønskeligt.

Vi har et sted i mellem 3.000-3.500 gæstebåde hver sommer. Dem vil vi også meget gerne, at der kommer flere af. Nogle af disse vil kunne nyde godt af dette tilbud til at få afhjulpet et og andet problem på land uden, at den videre rejse forsinkes væsentligt.

Hvornår skete der sidst noget uventet?

Det mest uventede der skete var i forbindelse med sammenlægningen. Her var det offentlige langt hurtigere, end vi havde troet!

Told og Skat fik lukket de gamle cvr numre ned samtidig med, at det nye til vores nye fond blev tildelt.

Der fik vi da lidt sved på panden, da vi jo havde løn og regninger, vi skulle honorere. Men det er jo også positivt, at det kan gå stærkt, så det håber vi på er SKAT’s reaktionsmønster fremover.

Ellers er der ikke sket noget decideret uventet. Det skulle da lige være tre sunkne både i lystbådehavnen her i 2015. Der kan jeg kun opfordre folk til at tjekke deres både hyppigt – specielt i perioder med megen blæst og nedbør.

Fakta om Bønnerup Havn

  • Størrelse (m2): 210.000m2
  • Erhvervsbåde: 22 stk.
  • Lystbåde: 250 stk.
  • Vigtigste erhverv på havnen: fiskeri, fiskebutik, røgeri, fiskeeksport, værft, restauranter, tøjsalg, iskiosk, grill-pizza forretning, kunstbutik, lystbådehavn
  • Hvor mange virksomheder er etableret på havnen: 10
  • Havnens betydning for arbejdspladser: Sæsonbetonet er der mange arbejdspladser på havnen. Af mere faste arbejdspladser er det værft, fiskeriet, fiskebutik og tøjbutik, der tæller de fleste.

http://marinaguide.dk/boennerup-lystbaadehavn/beskrivelse/

Luftfoto Bønnerup Havn 2012

Billede af Niels Erik Nørgaard kan hentes her.
Billede af Bønnerup Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Bønnerup Havn.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen