Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ingen havne, ingen industri var et af budskaberne på den årlige konference i havnenes europæiske forening ESPO, som havde valgt fair konkurrence som rød tråd gennem konferencen. Danske Havne var aktiv deltager i den europæiske havnekonference, der i år fandt sted i Gøteborg. Her er et lille uddrag af de mest interessante debatter og indlæg

En kritisk start. Adrian Schout fra tænketanken Clingendael lagde skarpt ud med at tegne et billede af EU-institutionernes udvikling. Mere bureaukrati, manglende dialog, ingen proaktiv handling og dårlig kvalitet i lovgivning.

Præsentationen påvirkede mobilafstemningen der viste, at 57 pct. af deltagerne havde et ønske om en EU lovgivning, der kan skabe fair konkurrence mellem havnene. 43 pct. havde ikke tiltro til, at EU lovgivning evner at skabe fair konkurrence.

Professor Theo Notteboom fra Antwerpen Universitet løftede stemningen ved at vise udviklingen i maritime transporter. Med vækst på såvel containere som tør bulk og biobrændstof er der fornyet aktivitet i det maritime EU. 78 pct. af havnene mener, at de er kommet ud af krisen. Havne er i det hele taget mere udsat for markedskræfter. Fx påvirker e-handel de distributionsmønstre, som også havne er en del af. Se præsentation her.

Direktør i Europa-Kommissionens transportenhed Olivier Onidi beroligede deltagerne med, at den nu strandede lovgivning om økonomisk transparens og adgang for serviceudbydere i havne ikke er et forsøg på tvangsliberalisering. Det handler først og fremmest om at synliggøre statsstøtte og åbenhed om havnens interaktion med operatører og serviceudbydere. Det undrer Danske Havne, at Kommissionens forslag så handler om meget andet end dette.

Strategisk rådgiver fra MTBS Steven Bouckaert gav et meget anderledes billede af de aktuelle russiske aktiviteter i Sortehavet. Nye russiske havneanlæg skal flytte russisk gods fra Østersøen og direkte til Sortehavet fra Suez. Det kræver tyrkisk samarbejde og vil have konsekvenser for de store containerhavne Hamburg og Rotterdam. Godsmængderne i Tyrkiet og Rusland matcher EU’s totale godsmængde, hvorfor fair konkurrence ikke nødvendigvis kan sikres gennem EU lovgivning. Se præsentation her.

Luc T’Joen fra EU’s auditørkorps kunne vise flere dårlige eksempler på EU støttede projekter i sydeuropæiske havne. Investering i overkapacitet, shopping centre og infrastruktur uden efterspørgsel. Se præsentationen her.

Rapporten har gjort stort indtryk på Kommissionen, der barsler med klare regler for statsstøtte til havne. Kravene er enkle. Hvem har interesse i investeringen? Skævvrides konkurrencen? Har man selv pengene? Projekter med en bredere samfundsmæssig værdi er pr. definition ikke statsstøtte. Konklusionen er, at nordiske lande ikke søger EU tilskud af frygt for statsstøttesager, hvorfor flere projekter ryger sydpå uden egentlig effekt.

Generalsekretær for ESPO Isabelle Ryckbost rundede flot konferencen af med ESPO’s mærkesager og forventninger til et nyt Parlament og Kommission.

Se hvad deltagerne kommenterede under konferencen på Twitter her.

Se alle præsentationer fra konferencen her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

ESPO konference 2014 i Gøteborg.jpg
Kilde: ESPO

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen