Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Der er behov for en modernisering af lodsområdet. Lods er en serviceydelse, men en ydelse, som staten kan pålægge visse skibe og visse havne. Der er brug for at tænke nyt , når lodslovgivningen skal fornyes. Et lovforslag har været i høring, og Danske Havne har givet høringssvar

Lodsning er  udfordret af krav til forsyningspligt og beredskab. Med det foreliggende forslag til Lodslov står vi alle med ”ryggen mod muren”. 75 af 85 havne får dyrere og dårligere service, Danpilot kan næppe overleve som selskab, med mindre lodsning til mindre havne opgives eller priserne hæves betragteligt. Lodsning forventes generelt at blive dyrere, og dermed fravælger flere skibe at tage lods, med mindre de er tvunget til det. Hverken lodser, skibsredere, speditører eller havne vinder.

Den udvikling kræver et modsvar, og helst fælles handling. Men de maritime organisationer har før prøvet at forvandle et statsligt monopol til en fornuftig service, hvor parterne fandt en ny og billigere service. Senest så vi det med modernisering af isbrydning. Deter ikke  en smuk løsning, men ikke desto mindre er der opnået besparelser på op til 90 pct i år.

For Danske Havne er det helt afgørende, at der er adgang til lods for alle skibe til alle havne. Danske havne er derfor stærkt udfordret, hvis politikerne støtter forslaget om, at skibe til langt de fleste havne kun kan få lods i visse tidsrum af døgnet. Det er dårligere service til højere pris. Skibe i havne med lodspligt bindes i længere tidsrum, og de omkostninger overstiger langt udgifterne til lodsning. Konsekvensen bliver, at mindre havne fravælges.

Skibe skal kunne få lods, hvad enten det er staten, der kræver det af hensyn til risikoen for miljøet, eller fordi skibet selv efterspørger denne ekstra tryghed. Hvis lodsning bliver for dyrt eller for besværligt, er der en overhængende risiko for, at man mister de 45 % af lodsningerne, der er frivillige i dag.

Lovforslaget er langt fremme, men Danske Havne vil søge at samle parterne om en ny organisering. Dette arbejde er så vigtigt, at det skal fortsætte, uanset der vedtages en lov nu.

Danske Havne har afgivet høringsvar, men vil fortsat arbejde for at der findes en løsning, der styrker hele Det Blå Danmark.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne
2002 030.jpg-2
Kilde: Kalundborg Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen