Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

“I er selv skyld i, at I får færre udviklingsmidler i Nordeuropa end i Sydeuropa” siger Kommissionen

MEP Anne E. Jensen var vært i Parlamentsbygningen, da Baltic Ports Organization holdt debatmøde med Kommissionen om det nye program for støtte til infrastruktur. Mødet bød på to overraskelser.

Første overraskelse var, at respekten og anerkendelsen af Anne E. Jensens indsats for transportsektoren i EU er så udbredt. Fra alle sider, og især fra Kommissionens repræsentanter, lød den ene anerkendelse efter den anden. Dejligt for alle os, der i forvejen har stor respekt for Annes indsats. En skam Anne udtræder ved valget i maj i år.

Anden overraskelse stod Kommissionens to repræsentanter for. Fra forskellige sider kritiserede deltagerne, at EU kanaliserer meget store programmidler til jernbanekorridorer nord-syd i Europa og udbygning af havne i Middelhavet. Den udvikling kan udsulte havne i Nordeuropa. Men svaret kom prompte fra Jose Ansalmo, ansvarlig for midler til søtransport og havne. ”I har så travlt i de nordiske lande med at udelukke hinandens ansøgninger, fordi de kan være konkurrenceforvridende. Det er en slags prækvalifikation I udfører, og derfor får vi kun få, og overvejende broprojekter, fra Norden”.  EU har afsat 8 milliarder til støtte til havneprojekter og søtransport i perioden frem til 2020, men Ansalmo arbejder målrettet på at få pengene disponeret inden 2017. Desuden synes de støtteberettigede områder at være blevet flere.

De udsagn vil Danske Havne tage op ved mødet mellem de største nordiske havne den 13. maj i Gøteborg. Selvfølgelig ønsker ingen ublu konkurrence, men fiskerihavnene har i mange år tolereret støtte via fiskeriudviklingsprogrammer til konkurrerende projekter. Alle har de nu konsumcentre, bygget med 50 % støtte. Men konkurrencen har ført til større specialisering og udvikling af nye produkter. Samlet er den økonomiske gevinst langt større for fiskerisamfundene, end hvis der kun var ét center på Vestkysten.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne

 

Anne E. Jensen.jpg
Kilde: MEP Anne E. Jensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen