Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Styrket nærsøfart kan give en mere effektiv transportsektor, er filosofien i Norge. Derfor lægger den norske regering i sit finanslovsforslag op til en stor satsning på kystområder og nærsøfart. Det sker blandt andet ved at foreslå øgede midler til havnesamarbejde og forbedringer og uddybninger ind til en række norske havne.

Den norske regering ønsker, at nærskibsfarten bliver en mere integreret del af landets transportnet. Derfor sætter regeringen midler bag ønsket og lægger i finanslovsforslaget for 2015 op til flere store satsninger, der skal styrke kysttrafikken og kystforvaltningen. Budgettet øges med 15 procent og når dermed op på hele 3 mia. NOK.

Men samtidig sker der også en omlægning af de norske bevillinger til infrastruktur. Drift og vedligehold har høj prioritet. Men for første gang i 10 år reduceres de store investeringer i vej og jernbane og vedligeholdsefterslæb og i stedet satses på kysttrafikken. Målet med omorganiseringen er, ifølge den norske samferdselsminister, at få en langt mere effektiv transportsektor.

Langt det meste af budgettet går fortsat til vej, bane og kystsikring. Men de mindre dryp har også betydning.  Regeringen vil blandt andet sætte 10 mio. NOK af til tiltag, der skal styrke samarbejdet mellem havne. 20 mio. NOK skal gå til at styrke trafikplanlægningen i kystområderne og 150 mio. NOK til forbedring af indsejlingen til en række havne. I Danske Havne kan vi kun håbe, at det kan give inspiration til de danske politikere, så de kan se potentialet i at sikre en langt mere effektiv transportsektor også i Danmark ved at investere i ”gods på vand.”

Se mere – herunder en oversigt over alle projekter – hos det norske Kystverk her.

For yderligere information kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Norske regeringslogo.jpg
Kilde: Det norske regeringslogo

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen