Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Eksporten i Det Blå Danmark var i 2018 på godt 258 milliarder kroner, hvilket er en stigning i forhold til 232 milliarder året før. Det viser en ny rapport, som Søfartsstyrelsen netop har udgivet om beskæftigelsen og produktionen i Det Blå Danmark.

Søfartsstyrelsen tager hvert år temperaturen på branchen, og den nyeste analyse viser blandt andet også, at Det Blå Danmark nu samlet set beskæftiger 96.164 personer, når det indirekte bidrag indregnes.

Hos Danske Havne glæder man sig over den samlede vækst i eksporten, og derudover noterer man sig de forskellige mindre forskydninger internt i branchen:

”Generelt viser analysen, at Det Blå Danmark ligger på et stabilt niveau, og at der ikke er sket store ændringer i forhold til årene før. Det er fint, at vi går en smule frem, men det virkeligt interessante er måske mest det faktum, at hver enkelt beskæftigede i Det Blå Danmark i gennemsnit skaber mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst for dansk økonomi som en gennemsnitligt dansk beskæftiget. Det understreger dybest set, at vi er en god forretning for Danmark, og at vi derfor alle har en fælles interesse i, at Det Blå Danmark vokser sig endnu større i fremtiden – blandt andet ved at få flyttet mere gods fra vejene til vandet,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne.

Her er analysens hovedkonklusioner

  • Det Blå Danmark beskæftiger i 2017 direkte 59.771 personer. Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark 95.850 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til hhv. 2,1 procent og 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er lidt mindre end forrige år, hvilket skyldes en nedgang i beskæftigelsen inden for Udstyr.
  • Det samlede beskæftigelsesbidrag i Det Blå Danmark er faldet i perioden 2007-2017. Underliggende faldt den direkte beskæftigelse med 15.537 personer, mens den indirekte beskæftigelse steg med 3.458 personer.
  • Produktionen i Det Blå Danmark er i 2017 på 327 mia. kr. og BVT på 96 mia. kr. Det svarer til 8,7 procent af den samlede produktion og 5,1 procent af BVT i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag er det samlede bidrag på hhv. 10,2 og 6,5 procent.
  • For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i dansk økonomi.
  • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2017 på godt 232 mia. kr. Det er en smule mere end forrige år. Det svarer til 24,7 procent af den samlede eksport af varer og tjenester. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 27,3 procent. Det er lidt mere end forrige år.
  • Eksporten udgør i 2017 i alt 80,8 procent af produktionsværdien i Det Blå Danmark, heraf 72,9 procent direkte og 7,9 procent indirekte. Det er lidt mindre end forrige år.
  • I perioden 2005-2015 har Det Blå Danmark haft produktivitetsvækst på 0,2 procent om året, drevet af faldende produktion i Olie og gas. Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har sidenhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 1,2 procent om året mod 0,9 i den samlede danske økonomi. Branchen Udstyr har oplevet en høj gennemsnitlig produktivitetsvækst på 5,1 procent om året.

Hele analysen kan læses på Søfartsstyrelsens hjemmesiden her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/DetBlaaDanmark2019.pdf

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen