Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

kold-400x400

Kolding Havns nye bestyrelsesformand, Tobias Kristian Jensen Jørgensen, har varetaget posten siden begyndelsen af juli måned – den nye formand skuer fremad efter sommerens traditionelle ferieperiode og er klar med en praktisk tilgang til jobbet med den sunde fornuft som rettesnor.

”Jeg ser det som min opgave at skabe rum og de bedst mulige arbejdsbetingelser for Kolding Havn og havnens virksomheder,” siger den nye bestyrelsesformand og fortsætter:

”Kolding Havn er en aktiv erhvervshavn, og vores services til havnens virksomheder skal fortsat være på et acceptabelt højt niveau. Samtidig skal vi som bestyrelse forholde os til den politiske virkelighed med intentionerne om at transformere erhvervshavnen til boligområde over en længere årrække. Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at havnens virksomheder stadig får ordentlige vilkår i den mellemliggende periode – udstrækningen af perioden og takten for udbygning af boligområderne vil først blive afklaret i den videre proces.”

Det lokale og synergierne
Tobias Kristian Jensen Jørgensen er Venstre-politiker i Kolding og kendt som lokalpatriot med ønske om at arbejde på tværs og skabe synergieffekter, hvor det er muligt. Han har tidligere drevet egen virksomhed som entreprenør og har siden foråret 2018 været ansat på Lunderskov Nybyg. Tobias Kristian Jensen Jørgensen er desuden kendt for mottoet, at handling er det bedste udtryk for holdning – at man skal kendes på sine handlinger og resultater frem for alene holdninger.

”Jeg har i høj grad en praktisk tilgang til tingene, og det vil også være mit udgangspunkt som bestyrelsesformand for Kolding Havn. Vi skal fortsat være kendt for aftaler og vilkår, som virker i praksis. Det er den sunde fornuft, som skal være bærende,” uddyber Tobias Kristian Jensen Jørgensen om arbejdet i bestyrelsen.

Tidshorisont og business
Der venter bestyrelsen en række opgaver på Kolding Havn – foruden en præcisering af arbejdsvilkårene de kommende år på havnen også vigtige beslutninger om mulige investeringer samt de tidshorisonter og fortsatte forretningsmuligheder, som knytter sig dertil.

”Det kan synes som vanskelige arbejdsbetingelser for både havnens virksomheder, Kolding Havn og havnebestyrelsen, men jeg har en tro på, at vi kan få fornuftige arbejdsvilkår ud af det,” slutter Tobias Kristian Jensen Jørgensen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen