Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Vordingborg Havn

På Vordingborg Havn er næste etape i det store havneudvidelsesprojekt netop påbegyndt samtidigt med at infrastrukturen omkring havnen udbygges. Udvidelsen samt havnens gunstige placering med en stærk infrastruktur vil bl.a. betyde bedre anløbsforhold for eksisterende og kommende kunder. Sejlrenden vest for Masnedø uddybes til 10,40 meter hvor der i den forbindelse også etableres et stort svajebassin. Endvidere udvides kajarealet med ca. 600 meter kaj.

Vordingborg Havn
Med den nye udvidelse tiltrækker Vordingborg Havn nye kunder, men også den nye Storstrømsbro skal udskibes fra Vordingborg Havn.

Attraktive anløbsmuligheder
Øgningen af vanddybden i sejlrenden til 10,40 m vil tillade, at skibe med en længde på op til 200 m vil kunne anløbe havnen. Til sammenligning har den hidtil eksisterende sejlrende sat en begrænsning på en skibslængde på op til ca. 120 m. For havnens kunder vil den nye forøgede vanddybde vær særdeles attraktiv, idet det vil åbne op for nye markeder.

Udover uddybning af sejlrenden udvides kajarealet betydeligt, og der byggemodnes samtidig større kajnære havnearealer. Kajen vil blive forlænget fra den nuværende ca. 430 meter til en totale længde ca. 1030 meter og vil give en større kapacitet og fleksibilitet til hurtigt at afvikle den stigende skibstrafik til Vordingborg Havn.

Gunstig placering og stærk infrastruktur
Vordingborg Havn ligger gunstigt placeret i kraft af, at skibe ikke skal passere broer; skibsanløb kan ske døgnet rundt, hvilket betyder minimale ventetidsomkostninger for havnens kunder. Hele infrastrukturen omkring havnen udvikles massivt, idet forberedelserne til den nye Masnedsundbro og Storstrømsbro også er i gang. I etableringen af den nye Storstrømsbro har Vordingborg havn en vigtig rolle som anlægs- og servicehavn og i den forbindelse skal havnen yderlige udvides. Vordingborg Havn er kort sagt inde en rivende udvikling.

Tidsplanen for havneudvidelsen, som indtil videre går planmæssigt, vil strække sig fra marts 2018 og forventes færdigt i løbet af 2019.

Styrket erhvervsudvikling
“Havneudvidelse er et kæmpe plus for havnens kunder. Vordingborg Havn bliver en vigtig aktør og vil med udvidelsen samt i rollen som anlægs- og servicehavn for Storstrømsbro-projektet være med til at styrke og fremme erhvervsudviklingen både lokalt og regionalt.”, siger formand for havnebestyrelsen, Poul A. Larsen, og fortsætter: “Når udvidelsen er færdig, vil Vordingborg havn stå som en stærk og attraktiv spiller for både nuværende og kommende kunder.”

For mere information, kontakt kommunikationsmedarbejder i Vordingborg Havn, Christina Mayland,  på chbi@vordingborg.dk, eller på tlf. 61 61 05 38

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen